Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes (19.8.2020) sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo v poradí XIV. mimoriadne rokovanie mestského poslaneckého zboru, ktorého sa zúčastnilo dovedna 20 z 25-tich zvolených poslancov.

Poslanci na dnešnom rokovaní o.i. schválili výšku zliav na nájomnom na nebytové priestory, ktoré sú vo vlastníctve mesta tak, že prenajímateľ, t.j. Mesto Bardejov zľaví z nájmu 50% za obdobie, keď mal nájomca zatvorenú svoju prevádzku a druhú časť bude tvoriť príspevok štátu, čiže štát preplatí zvyšok nájmu a nájomca nebude platiť nič.

Schválené bolo aj zverenie dvoch stavieb do správy spoločnosti Bardterm, s.r.o.  a Základnej školy na sídlisku Vinbarg, ako aj nájmy nehnuteľného majetku mesta. Bez rozpravy boli schválené aj zmeny a doplnky dvoch všeobecne záväzných nariadení mesta: jedno sa týkalo určenia školských obvodov a druhé dodržiavania čistoty a poriadku na území mesta.

 

  Zverejnil: Marek Duleba, 2020-08-19, 10:05  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám