Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

V súvislosti s aktuálnou situáciou v meste Bardejov, ktorá súvisí s nákazou  na COVID – 19, sa začali  na sociálnych sieťach - konkrétne v statusoch  „pravoverných informátorov“ a zrejme podľa hesla čím horšie tým lepšie - šíriť dezinformácie o počte nakazených v Domovoch  sociálnych služieb na Toplianskej a Wolkerovej ulici.

   Krízový štáb mesta denne vyhodnocuje aktuálnu situáciu a prijíma rozhodnutia v záujme ochrany zdravia klientov sociálnych zariadení, a aj ich zamestnancov. V Zariadení pre seniorov na Toplianskej ulici sa zlepšila situácia natoľko, že zariadenie je bez ďalšieho  prírastku pozitívnych klientov: je to výsledok pandemicko – hygienických opatrení, ktoré vždy boli konzultované s regionálnym hygienikom. 

   Robíme všetko pre to, aby sa situácia stabilizovala aj v Zariadení pre seniorov na Wolkerovej ulici, najmä z pohľadu zamestnancov: tí neboli pozitívne testovaní, ale zostali v karanténe práve v dôsledku styku s pozitívne testovanými osobami tak, aby neohrozovali klientov. Je to o zodpovednosti, ktorú samospráva mesta Bardejov zdôrazňuje, prijíma opodstatnené opatrenia, vrátane zariadení sociálnych služieb a v plnom rozsahu ich dodržiava a realizuje.

 

AKTUÁLNE k 9.11.2020:

-počet pozitívnych zamestnancov v ZpS na ul. Toplianska - 0

-počet pozitívnych klientov v ZpS na ul. Toplianska - 2 (klienti pozitívni z predošlého testovania)

-počet pozitívnych zamestnancov v ZpS na ul. Wolkerovej - 4

-počet pozitívnych klientov v ZpS na ul. Wolkerovej - 32 (z toho sú 10-ti  klienti pozitívni z predošlého testovania).

 

   Žijeme hektickú dobu, ktorá nevytvára priestor na mediálne zviditeľňovanie sa v priestore sociálnych sietí, na šírenie nepravdivých informácii a paniky. Mesto Bardejov prijíma adekvátne opatrenia, v rámci svojich kompetencií a možností, aby sme v klesajúcom trende nakazených naďalej pokračovali. Prijatie prvotných opatrení sa ukázalo ako prezieravé a správne. Šíritelia neprávd si sami musia vstúpiť do svedomia, porozmýšľať, prečo to robia a komu to prospieva.  

   Súčasnosť je  doba spolupráce a zodpovednosti, aby sme sa dostali čo najskôr do normálneho života.

   Vy, ktorí šírite  nepravdy, lži a paniku, upusťte od toho:  naozaj nie je doba na zviditeľňovanie sa, ale na zodpovednosť  jeden voči druhému, solidárnosť a spolupatričnosť.

   Na informačné excesy teraz nie je ani čas, a (ale najmä) ani vhodný priestor...  

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2020-11-11, 15:40  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám