Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vážení rodičia, zamestnanci základných a materských škôl,

   na základe rozhodnutia ministra školstva z 2.marca 2021,  s účinnosťou od 8.marca do 21.marca 2021  je školské vyučovanie v materských a základných školách na prvom stupni prednostne umožnené pre deti zamestnancov (rodičov), ktorí nemajú možnosť vykonávať prácu z domu.

Na základe uvedeného Mesto Bardejov ( ako zriaďovateľ ),   po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, a na základe rozhodnutia Mestského krízového štábu zo dňa 3.3.2021,  pristupuje k obnove prezenčného vyučovania na 1. stupni ZŠ, vrátane činnosti ŠKD, od pondelka 8.3.2021. Vyučovanie v materských školách prebieha kontinuálne podľa aktuálnych karanténnych opatrení, ktoré sú individuálne pre každú MŠ. Naďalej platí povinnosť pri nástupe žiaka do ZŠ a MŠ, aby rodič na predpísanom tlačive predložil vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, a v kópii potvrdenie minimálne jedného rodiča žijúceho v spoločnej domácnosti o negatívnom antigénovom, alebo PCR teste  na Covid - 19, platnom sedem dní počas pobytu dieťaťa v školskom zariadení. Napokon je to potrebné aj vzhľadom k vykonávaniu práce v zamestnaní  a iných aktivít. 

   V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že Mesto Bardejov nebude organizovať počas nasledujúceho víkendu osobitné testovanie na školách. Preto vás chceme veľmi pekne poprosiť , aby ste využili kapacity jednotlivých MOM (mobilných odberových miest), ktoré sú na území mesta k dispozícii.

   Týmto rozhodnutím vychádzame v ústrety širokej verejnosti rodičov, ale najmä potrebe aktívneho vzdelávania žiakov najnižších ročníkov formou priamej komunikácie s učiteľom, ktorá je pre nich taká dôležitá. O to viac vás všetkých prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení, maximálnu zodpovednosť  tak, aby sme opätovne neboli nútení pristupovať k rozhodnutiam o prechode jednotlivých tried, či celej školy na dištančné vyučovanie. Pevne veríme, že aj túto výzvu prijmete s pochopením.

   Je to o nás všetkých, ale hlavne o našich deťoch, za ktoré spoločne cítime maximálnu zodpovednosť.  Na zdraví a bezpečnosti vás všetkých nám záleží predovšetkým !

   V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme aktuálne informovať.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-03-03, 14:25  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám