Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes dopoludnia priamo na stavenisku podpísal primátor mesta Boris Hanuščak Zápisnicu o prevzatí staveniska rekonštrukcie základnej školy Bartolomeja Krpelca, čím sa takmer zavŕšilo niekoľkoročné úsilie samosprávy o zveľadenie aj tejto vzdelávacej ustanovizne.

Proces to bol mimoriadne náročný: najprv úsilie brzdili nevysporiadané vlastnícke vzťahy, potom sa pozornosť sústredila na hľadanie najoptimálnejšieho spôsobu financovania tohto náročného projektu. Netreba zabúdať, že objekt samotnej školy je rozľahlý, pozostávajúci s niekoľkých pavilónov a aj to kládlo zvýšené nároky na realizáciu. Financovanie rekonštrukcie je zabezpečené z viacerých zdrojov: Nórsky finančný mechanizmus poskytol nenávratný finančný príspevok (NFP) v sume 1 milión 303 tisíc €, operačný program Kvalita životného prostredia rovný 1 milión,  a na ďalšiu etapu je schválených ďalších vyše 912 tisíc €, čo dovedna činí sumu presahujúcu 3 milióny 214 tisíc €. Kofinancovanie samosprávy je vyše 165 tisíc €. I. etapa realizácie projektu zahŕňa  zateplenie obvodového plášťa na pavilónoch A, B, C,D,  výmenu strešnej krytiny so zateplením na pavilónoch A,B,C,D, výmenu starých okien za trojkomorové , výmenu všetkých vchodových dverí, výmenu radiátorov s termostatickými ventilmi +vyregulovanie kúrenia , nové maľby, nové úsporné svietidlá v triedach, nové rozvody elektrického vedenia, rozvody TÚV, II. etapa  zateplenie obvodového plášťa na pavilónoch F,H, + výmenu strešnej krytiny so zateplením na pavilónoch F, H, + všetky výmeny ako pri prvej etape, a záverečná etapa  zateplenie obvodového plášťa na pavilónoch E,G, + výmenu strešnej krytiny so zateplením na pavilónoch E, G, a taktiež všetky vyššiespomínané výmeny. V prípade prvej etapy je termín zhotovenia stanovený na 122 dní od momentu prevzatia staveniska, v prípade zvyšných etáp je to 128 dní. Úspešnou realizáciou projektu tak všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dostanú „šat“ hodný začiatku tretieho tisícročia, zodpovedajúci štandardom a trendom mesta zapísaného v Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

To isté bezo zvyšku platí aj v prípade ďalšieho investičného projektu, ktorý dnes oficiálne dostal „zelenú“: je ním realizácia technických úprav spevnených a parkových plôch na ulici Fučíkovej č.21-22. Ide o rozšírenie parkoviska pre osobné automobily s kolmým státím (vyhradené parkovanie pre obyvateľov danej lokality). Realizáciou projektu vznikne 12 parkovacích miest s rozmermi 2,4x5,00 metrov (s predĺžením 6,6 metra) celkovej plochy 200 štvorcových metrov. Treba zdôrazniť, že pri posudzovaní reálnosti realizácie projektu sa samospráva stretla s veľkým pochopením obyvateľov bytového domu, ktorí na realizáciu poskytli časť plochy, slúžiacej ako prídomové záhradky...Projekt by mal byť ukončený do dvoch mesiacov.    

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-07-26, 15:38  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám