Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes (7.9.2022) predpoludním sa za prítomnosti primátora mesta Borisa Hanuščaka, viceprimátorov Evy Hudákovej a Vladimíra Savčinského a kompetentných zamestnancov mestského úradu konal kontrolný deň na šiestich stavbách, kde momentálne prebiehajú investičné aktivity smerujúce jednak k zatraktívneniu a vylepšeniu energetických nákladov školských a predškolských zariadení, ale aj k skvalitneniu života v meste všeobecne.

Kontrolou boli podrobené staveniská parkovísk na Fučíkovej a Gorkého ulici, stavenisko rekonštrukcie cintorína na Kellerovej ulici, ako aj prebiehajúce rekonštrukčné práce na stavbách školy B. Krpelca, ZŠ na Komenského ulici a ZŠ a MŠ na sídlisku Vinbarg.

Ako bolo v závere kontrolného dňa skonštatované, aj napriek meškajúcim dodávkam stavebných materiálov, enormnému nárastu ich cien a cien stavebných prác všeobecne práce prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu. Samozrejme, že ich postup ovplyvňujú faktory, na ktoré samospráva nemôže aktívne pôsobiť, ale už samotné konštatovanie bezproblémovosti napovedá o tom, že snaženie samosprávy bude mať po dokončení týchto investičných aktivít priaznivú finálnu podobu.

Najmä v prípade tzv. „školských“ projektov si plníme svoj investičný dlh, a zároveň posúvame podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu na úroveň doby začiatku tretieho tisícročia. Celkové investície na všetkých šiestich stavbách presahujú sumu 6 miliónov eúr, pričom len v prípade rekonštrukcie škôl ide o sumu viac ako 5 miliónov 800 tisíc eúr (pri 5%nom kofinancovaní).     

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-09-07, 13:52  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám