Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Galavečer fotografia

Športová hala Mier v Bardejove patrila v nedeľu večer ženám, pedagógom i nepedagogickým zamestnancom, ale aj tancu, spevu a dobrej nálade: samospráva zorganizovala podujatie, ktoré malo ambíciu nielen pripomenúť si Medzinárodný deň žien, ale i blížiaci sa Deň učiteľov, ktorý pripadá na narodeniny „učiteľa národov“ J.A. Komenského.

Detský folklórny súbor Vienok, folklórny súbor Čerhovčan, ale najmä Ľudová hudba Stana Baláža dávali tušiť, že to bude naozaj nezabudnuteľný sviatočný večer so všetkým, čo k tomu patrí: a jedným dychom treba dodať, že aj bol...Plné hľadisko ocenilo tak výkony tanečníkov a spevákov, ako aj potleskom privítalo päticu ocenených žien a dvanásť pedagogických i nepedagogických zamestnancov školstva. Nominácie predkladali Okresná organizácia Únie žien Slovenska (OO ÚŽS) a riaditelia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Využívajúc túto možnosť samospráva Bardejova ešte raz blahoželá všetkým ženám k ich medzinárodnému sviatku, ďakuje za všetku tú starostlivosť a nehu, ktorú naše ženy vkladajú do našich životov, a zároveň želá všetko dobré aj našim učiteľom: ich práca je poslaním, je hodná obdivu a úcty, pretože formuje a vzdeláva mladých ľudí, ktorí raz prevezmú naše povinnosti.
Ocenené ženy (nominácie OO ÚŽS): 

Mária HAJMACHEROVÁ, Terézia JANÍKOVÁ, Helena KAČMÁROVÁ, Anna KOSTUROVÁ, PaedDr. Emília POPJÁK PETKOVÁ

Ocenení pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci (nominácie riaditeľov škôl):

František PALŠA, Dis.art., Mgr. Mária PELÁKOVÁ, Mgr. Gabriela PALIGOVÁ, Mária LIPTÁKOVÁ, Ing. Judita KRAVCOVÁ, PaedDr. Ján LAZOR, Mgr. Valéria DZUBÁKOVÁ, Mgr. Iveta MAKAROVÁ, Viera SNAKOVÁ, Mgr. Natália BOMBOVÁ, Slávka GULOVÁ, Mgr. Ľudmila DRÁBOVÁ

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2023-03-13, 14:36  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám