Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

posta_log

V súvislosti so zmenou vlastníka objektu Strediska služieb na sídl. Obrancov mieru,  Komenského 1531 v Bardejove primátor mesta Bardejov požiadal generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s. o zaujatie stanoviska k ďalšej perspektíve poskytovania poštových služieb na Pošte Bardejov 3 na spomínanom sídlisku.

Slovenská pošta a.s. dňa 30.6.2010 podala písomnú  informáciu, v ktorej uvádza, že dostala výpoveď  z nájmu priestorov v uvedenom objekte. Informuje, že zároveň nový vlastník objektu oslovil Oblastné riaditeľstvo pôšt Prešov s  ponukou budúceho nájmu, nakoľko má záujem o zachovanie pošty v súčasných priestoroch.

 

Slovenská pošta, a.s. predpokladá uzatvorenie novej zmluvy v prípade predloženia prijateľných a akceptovateľných podmienok.

Slovenská pošta, a.s. ďalej oznámila, že má záujem naďalej poskytovať kvalitné poštové služby, čoho dôkazom je aj prevádzka Pošty Bardejov 4, na sídl. Vinbarg v novorekonštruovaných priestoroch.

Generálny riaditeľ Slovenskej pošty a.s. vo svojej odpovedi ďalej uvádza, že majú záujem naďalej poskytovať poštové služby na oboch poštách, ak ekonomické podmienky ich prevádzkovania bude možné zabezpečiť racionálne a efektívne.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám