Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

ovce_skDnešný deň, 30. november označovaný aj ako deň počítačovej bezpečnosti by mal prispieť k  zvýšeniu povedomia o potrebe ochrany počítačov a dát v nich uložených. Počítačoví odborníci majú v tento deň príležitosť poskytnúť viac informácií všetkým užívateľom počítačov o nevyhnutnosti chrániť túto techniku pred rôznymi hrozbami. Často si neuvedomujeme, akou emocionálnou silou na nás tieto médiá vplývajú, preto je nevyhnutné šíriť  osvetu o bezpečnom používaní internetu a mobilov, o rizikách virtuálneho priestoru a možnostiach získania poradenstva, pomoci a zodpovednému používaniu nových technológií.

Na šírenie osvety o bezpečnom používaní internetu a rizikách virtuálneho priestrou slúži aj  projekt Zodpovedne.sk, ktorý je zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu a mobilných telefónov.

 

Je podporovaný Európskou úniou v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus. Jedným z dôvodov vzniku projektu je čoraz rozšírenejšie používanie internetu a narastanie jeho významu v živote tejto spoločnosti. Nové médiá prinášajú na jednej strane možnosť rýchlej a bezproblémovej komunikácie, výmeny nápadov a vzdelávania, na druhej strane virtuálny svet predstavuje realitu bez pevne stanovených pravidiel.

Partnermi projektu sú eSlovensko o. z., Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský výbor pre Unicef, T-Mobile Slovensko a SK-nic. Projekt je podporovaný Európskou komisiou v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus. Viac informácii o projekte v rámci európskeho spoločenstva nájdete na www.SaferInternet.org

Súčasťou projektu sú:

ovce_skOVCE.sk je nový slovenský animovaný seriál, ktorý sa vracia k tradíciám pôvodnej kreslenej tvorby pre deti a mládež a aj dospelých. Cieľom rozprávok je šírenie osvety o rizikách internetu, mobilov a nových technológií. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí chce seriál pôsobiť ako prevencia, mládeži nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa na internete a dospelých divákov majú rozprávky poučiť a pobaviť

 

 

 stopline_skCieľom projektu je prevádzkovanie národného centra pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete Stopline.sk, ktoré bojuje proti:

 

-         zneužívaniu detí (detská pornografia, sexuálne vykorisťovanie, detská prostitúcia, obchod s deťmi, grooming / premyslena a dokladna priprava obete aby agresor nakoniec získal to, čo chce/  ...)

-         rasizmu a xenofóbii

-         inému obsahu alebo činnostiam, ktoré vykazujú znaky trestného činu

-         Zapojenie sa do medzinárodnej siete INHOPE, zdieľanie skúseností iných národných centier a organizácií pre bezpečnosť informačných technológií

 

 

pomoc_skZdružená linka pomoci je súčasťou projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska komisia v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus. Rovnaké linky nájdete vo väčšine krajín Európy a ich cieľom je koordinovaná pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií.

Linka pomoci Pomoc.sk vznikla združením Linky detskej istoty Unicef a linky pomoci projektu Zodpovedne.sk. Cieľom linky Pomoc.sk je zastrešiť aj ďalšie projekty, ktoré prevádzkujú alebo plánujú spustenie nepretržitého telefonického poradenstva a tak spoločne skvalitniť a zefektívniť poskytované služby.

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám