Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

graichmanovaV stredu 15. decembra 2010 sme sa na Mestskom cintoríne v Bardejove rozlúčili s pani Vlastou Graichmanovou, rod. Mašterovou, osobnosťou neodmysliteľne spätou s mestom Bardejov, jeho dejinami a súčasnosťou.

Narodila sa 4.11.1921 vo Svidníku, ale onedlho si životné situácie vyžiadali, aby ju v rannom detstve začala vychovávať jej stará mama na Morave. Avšak pred smrťou svojej matky ako 7-ročná prichádza do Bardejova. Neskôr sa jej otec, ktorý bol taxikár,  oženil po druhýkrát a k vlastnému bratovi Václavovi pribúda po čase nevlastný brat Miroslav (obaja sú už nebohí). Kupujú si dom na Stockelovej ulici č. 29 v Bardejove, v ktorom pani Graichmanová bývala prakticky až do svojej smrti.

 

3. mája 1942 sa pani Vlasta vydáva za Jakuba Graichmana. V peknom zväzku dali život svojim dvom deťom: Tadeášovi – lekárnikovi v Prahe a  Alenke – projektantke v Košiciach, dcéra Alenka zomrela pred dva a pol rokom na nevyliečiteľnú chorobu.

Spoločné záujmy, spoločné ciele a predsavzatia.  Keď pani Graichmanová užívala titul „pani domáca“, jej pán manžel pracoval ako knihovník.

V roku 1952 sa stáva p. Graichmanová zakladateľkou Okresnej knižnice v Bardejove a súčasne aj jej prvou riaditeľkou.

Nenaplnený hlad po vedomostiach, po štúdiu spôsobil, že sa stáva prototypom celoživotného vzdelávania. V roku 1963 ukončuje večerné Gymnázium v Prešove s vyznamenaním. V priebehu rokov 1970 – 1975 študuje na Filozofickej fakulte Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a doktoranské štúdium ukončuje v čase, keď mnoho jej rovesníčok je už na zaslúženom starobnom dôchodku.

Životný profesionálny kompas mení svoju strelku v roku  1967, kedy začne pracovať v Šarišskom múzeu v Bardejove.

Táto práca sa jej stáva do bodky a do písmena osudnou v tom najlepšom slova zmysle.

Obohacuje stovky, tisícky návštevníkov Bardejova a jeho okolia. Domácich i zahraničných. Starých aj mladých.

Sprevádza štátnikov, diplomatov, prezidentov, kniežatá, veľvyslancov, ministrov alebo predsedov vlád. Ľudí vznešených i jednoduchých, prahnúcich po odbornom výklade s originálnym prednesom, citom, šarmom, láskou, ktorá je zrejmá z každého slova.

Uskutočňuje vlastivedné vychádzky po najzaujímavejších historických miestach a pravidelné prednášky v Bardejovských Kúpeľoch, o ktorých sa pacienti vyjadrujú v najlepších recenziách. Pamätníky jej sprievodcovských schopností – to sú aj desiatky a stovky venovaní, tisícky listov, desiatky tisícky kvetov a nezrátateľných  – ďakujem.

Pani Vlasta Graichmanová bola aj dlhoročnou členkou Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri meste Bardejov. Jej účinkovanie môžeme rátať na viac ako štyri desiatky rokov. Bola veľmi zodpovednou a nenahraditeľnou stálicou ZPOZ-u. Zúčastňovala sa rôznych obradov venovaných obyvateľom mesta, okolia, vzácnym hosťom a nechýbala ani na prehliadkach krajského a celoslovenského charakteru. Aktívne sa zapájala sa do verejného, spoločenského a kultúrneho života mesta.

Bola aktívnou a dlhoročnou členkou Slovenského zväzu žien v Bardejove, neskôr Únie žien v Bardejove.

Činorodosť, široký diapazón záujmu z nej urobili veľkú osobnosť. Ako členka Klubu dôchodcov v Bardejove stála pri zrode speváckeho telesa pod názvom SAMI SEBE.

Mesto Bardejov ako aj jeho vedenie si vážilo a váži nielen prácu PhDr. Vlasty Graichmanovej, ale aj jej ľudské a odborné vlastnosti a vedomosti. Preto tejto múdrej, skromnej a obetavej žene udelil primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak 19.1.2002  CENU PRIMÁTORA za zásluhy a rozvoj mesta Bardejov.

Ubúdanie síl a podlomené zdravie spôsobili, že sa na krátky čas pred smrťou sťahuje do Domova dôchodcov – domov Penzión na Wolkerovej ulici v Bardejove. Ani tam nezabúdala na svojich spoluobčanov, na svoje mesto. Vždy ich spomínala s veľkou úctou a láskou. Tak skromne a nenápadne ako žila, tak aj odišla.

Zomrela v sobotu 11. decembra 2010 vo veku 89 rokov.

Odišla skvelá žena, matka, stará matka, občianka mesta, veľká osobnosť, po ktorej ostane prázdno, ale určite krásne a nezabudnuteľné spomienky.

Česť jej pamiatke !


 

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám