Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

peteja_knihaPozývame Vás na krst knihy Štefana Peteju „Štefan Peteja píše pre Bardejovské novosti“, ktorý sa uskutoční dňa 21. decembra 2010 o 16.00 hod. vo výstavnej sieni Šarišského múzea, na Radničnom námestí č. 13 v Bardejove.

Kniha je zostavená z článkov Štefana Peteju, ktoré boli zverejnené v Bardejovských novostiach v rokoch 2001 – 2009. Zaujímavosťou je, že vznikla bez vedomia jej autora s prispením jeho blízkych priateľov a rodiny.

Pán Peteja sa narodil v Bardejove a prežil tu prakticky celý život. Jeho posledným zamestnávateľom pred odchodom do starobného dôchodku bolo Mesto Bardejov. Väčšina jeho článkov súvisí s Bardejovom a jeho obyvateľmi. Píše o tom, čo poznal, či už išlo o spomienky z detstva, dojmy zo stretnutí s významnými ľuďmi, osobnosťami, ale aj s obyčajnými ľuďmi - remeselníkmi, majstrami či učiteľmi. Napísaniu každého článku predchádzala dôkladná príprava, ktorá spočívala v zbieraní materiálov (osobné stretnutia, návšteva archívu) a overovaní ich autenticity.

 

Je potrebné poďakovať sa mu za to, že vypĺňa medzery v publikačnej činnosti. Vracia nás pútavým spôsobom do dôb, na ktoré sa už málokto z nás pamätá, upriamuje pozornosť na významné a často verejnosti menej známe osobnosti mesta a pamiatky mesta.

Okrem originality a schopnosti zaujať zdobí pána Peteju skromnosť a pokora. Známy je však aj svojou zberateľskou vášňou ako zberateľ šlabikárov. Jeho zbierka šlabikárov už prekročila hranice bardejovského regiónu a stálo by za zváženie zabezpečiť jej stálu expozíciu.

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám