Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vzhľadom k tomu, že v Poľskej republike v blízkosti našej štátnej hranice bol zaznamenaný zvýšený počet prípadov besnoty zvierat a hrozí vážne riziko rozšírenia besnoty aj do nášho okresu,  Regionálna veterinárna správa Bardejov  vyzýva všetkých občanov na zvýšenú opatrnosť pri nájdení uhynutých zvierat prípadne zvierat so zmeneným správaním.

 

V týchto prípadoch prosím okamžite informujte Regionálnu veterinárnu správu Bardejov na telefónnych číslach 054/4748725, 054/4881910.

Taktiež Vás upozorňujeme na povinnosť každoročnej vakcinácie psov, mačiek a ostatných mäsožravcov starších ako 3 mesiace proti besnote. Vakcinácia psov, mačiek a ostatných mäsožravcov bráni besnote v jej ďalšom šírení a chráni tak aj životy ľudí.                   Besnota je smrteľné ochorenie zvierat prenosné na človeka. Besnota sa u človeka vždy končí smrťou!!! Prenáša sa najčastejšie pohryzením, alebo slinami zvieraťa cez poranenú pokožku. V prípade, že zviera ktoré poraní človeka nebude vyšetrené veterinárnym lekárom, poranená osoba musí byť hospitalizovaná v nemocnici na infekčnom oddelení, kde bude podrobená vakcinácii proti besnote. U zvierat sa besnota prejavuje zmeneným správaním – strata plachosti u líšok, u psov je to neposlušnosť, podráždené reakcie, chodenie dookola, zavýjanie, hryzenie a požieranie cudzích predmetov, útek a behanie bez cieľa a súčasné napádanie ľudí a zvierat. V konečnom štádiu nasleduje ochrnutie a uhynutie zvieraťa.

V tejto súvislosti je potrebné, aby si každý kto chová psa, mačku alebo iných mäsožravcov zabezpečil ich očkovanie proti besnote a nahlásenie podozrivého správania sa zvierat na vyššie uvedené telefónne čísla.

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám