Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

husiti_bj7.5. a 8.5. napriek nepriaznivému počasiu bolo neobvykle rušno, hlavne v nedeľu pracovníci Kultúrneho a turistického centra Bardejov zaznamenali niekoľko desiatok návštevníkov (odhad je 250). Výstava Boží bojovníci – Ján Žižka a križiacke výpravy reprezentuje veľkolepý projekt, ktorý  vznikol na podnet pracovníkov Štátneho archeologického múzea vo Varšave v spolupráci s Českým centrom a Husitským múzeom v Tábore, Slovenským inštitútom a Šarišským múzeom v Bardejove, Maďarským kultúrnym inštitútom a Múzeum DÉRI v Debrecíne. Celý projekt bol financovaný z prostriedkov Medzinárodného vyšehradského fondu a čestný patronát nad týmto veľkolepým projektom prevzali: predseda Mazowieckeho vojvodstva –Adam Struzik, veľvyslanec Českej republiky v Poľsku – Ján Sechter, veľvyslanec Maďarskej republiky v Poľsku – Róbert Kiss, chargé d´affaires Slovenskej republiky – Peter Kormuth.

V Bardejove sa tento projekt vzhľadom k zlému počasie konštruktívne realizoval čiastočne na Radničnom námestí a obrazový i iné exponáty boli vystavené v galérii Poľsko-slovenského domu.

Súčasťou výstavy bol nielen obrazový materiál zo spomínaných bojov, ale aj predstavenie bitiek v historických vojenských kostýmoch, ukážky používaných vojenských zbraní, vojenských kočov, štítov, makety delá, ale i naozajstných historických diel, z ktorých sa aj na Radničnom námestí naslepo strieľalo, figuríny v historických vojenských kostýmoch, ktoré sa stali v ten deň  obľúbenými hlavne pri fotografovaní návštevníkov, do vozov ste si mohli vliezť a poťažkať zbrane, ktoré sa v týchto bojoch používali.

Podnetom  realizovať tento náročný projekt pracovníkmi Štátneho archeologického múzea vo Varšave bolo 600. výročie bitky pri Grunwalde. Zámerom bolo priblížiť málo známe dejinné skutočnosti a ukázať historické pozadie jednej z najdôležitejších udalostí v dejinách Poľska i Európy. Najväčšia bitka v stredovekej Európe sa natrvalo zapísala do dejín Poľska a Litvy a deň 15. júl sa  v Poľsku stal prvým oficiálnym štátnym sviatkom.

Nesmierny veľký význam mala bitka aj pre Čechy a Uhorsko, teda južných susedov Poľska. Ján Žižka je symbolom účasti Čiech a Moravy v tejto slávnej bitke. Spomína sa i Ján Hus, rektor Pražskej univerzity, ktorý gratuloval poľskému kráľovi k víťazstvu.

Pod Grunwaldom  bolo naštrbené víťazné ťaženie križiackych vojsk, ale vojny  pokračovali ďalej. Do dejín vošli i bojové výpravy husitských vojsk, ktoré sa dostali až na pobrežie Baltského mora a porazili križiacke vojská.

Táto vynikajúca výstava, ktorá je inštalovaná na veľkých „ bojových vozoch“ obsahuje nádherné ilustratívne maľby bojov ako aj textovú časť, ktorá je vyhotovená v štyroch jazykoch – poľskom, slovenskom, maďarskom a českom. Obsahovo dokumentuje význam víťaznej bitky v Grunwalde, ktorá spôsobila dôležité historické zmeny v Európe v tomto období, zmeny vo vedení vojny, vojenskej technike, využitie strelných zbraní, delostrelectva, bojových vozov. Vo veľkej miere sa o to zaslúžili husitské vojská.

Konkrétne sme sa dozvedeli o Európe na prahu 15. storočia, o česko-poľských vzťahoch v husitskej dobe, o histórii Jana Žižku z Trocnova, o poľných vojnových táboroch a spôsoboch boja, o husitských vojnách v Sliezsku a husitských výpravách, husiti a Slovensko, o husitoch na Slovensku, o pamiatkach husitov v Maďarsku.

Táto výstava i predstavenie nesporne bolo veľkým obohatením kultúrneho života v našom meste a vynikajúcou ukážkou ako sa dajú spoznávať dejiny zábavnou formou o čo sa postaralo  Šarišské  múzeum v Bardejove.

 

husiti_bj_f1 husiti_bj_f2
husiti_bj_f3 husiti_bj_f4

 

 

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám