Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Vo štvrtok 26. júla 2012 sa zišli poslanci MsZ  na XII. mimoriadnom zasadnutí MsZ.  Najdôležitejším bodom programu bol  návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Schválené zmeny nadobudnú účinnosť od 1. 9. 2012.

Poslanci tiež schválili III. zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2012, návrh nakladania s majetkom mesta a návrh piatich zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov.

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám