Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Projekt sa definitívne priblížil k svojmu záveru. Cieľom projektu bolo prepojenie dvoch partnerských miest Bardejov (Slovensko) a Jaslo (Poľsko) vyznačenou cyklotrasou,  čím sa zároveň prepojili aj jestvujúce cyklotrasy na slovenskej strane ("Karpatská cyklistická cesta") s existujúcimi cyklotrasami na strane poľskej ("Na styku kultur", "Beskydske Muzea", ...).

Dňa 31.10.2012 sa zrealizuje posledná aktivita, ktorou je „Záverečné vyhodnotenie projektu a prezentácia výstupov“, za účasti projektových partnerov a zástupcov cieľových skupín. Vyhodnotenie projektu sa uskutoční,  ako to už býva zvykom pri takýchto cezhraničných podujatiach, v priestoroch  v Poľsko – slovenského domu v Bardejove o 10.00 hod.

V rámci programu pracovného stretnutia bude podrobne zhodnotený priebeh realizácie a prezentované dosiahnuté  konkrétne výsledky projektu.

Poľským a slovenským účastníkom podujatia bude odovzdaná propagačná príručka k cyklotrase Bardejov – Jaslo, ktorá bola v rámci projektu vyhotovená v troch jazykových mutáciách, slovenskej, poľskej a anglickej. Projektoví  partneri príjmu záverečnú spoločnú deklaráciu, v ktorej zadefinujú ďalšie zmysluplné projektové témy pre rozvoj cezhraničnej spolupráce. 

V úplnom závere stretnutia  účastníci vykonajú prehliadku novovyznačenej cyklotrasy Bardejov – Jaslo priamo v teréne.

 

logo capr euroreg logo ker logo minv dopr vyst reg rozvoj logo forum euroregionov sr erb bj

erb jaslo

 

„Tento projekt bol podporený

z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

 

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám