Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Nespochybniteľnou pýchou Bardejova sú jeho kultúrno-historické pamiatky a centrálna mestská zóna, kam patrí aj Radničné námestie, ktoré je obkolesené starobylými meštianskymi domami, v ktorých už niekoľko rokov prebiehajú  cieľavedomé stavebné úpravy meniace najmä ich podkrovia na obývaný priestor. Toto úsilie samosprávy neostalo v uplynulých dňoch bez povšimnutia.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ocenilo 23. mája 2013 v Bratislave samosprávu Bardejova  za dlhoročné úsilie o rozvoj cenovo dostupného bývania pri príležitosti 15. výročia súťaže zvláštnou cenou a  diplomom za 3. miesto v súťaži za realizáciu súťažného návrhu „Obnova bytov v bytovom dome na Radničnom námestí 14“, ktorou sa v tomto objekte zrealizovali  3 nové bytové jednotky.

 Ocenenie bolo udelené za citlivý prístup k obnove historického objektu v pamiatkovej zóne a za kultivovanú úpravu takéhoto objektu v ťažiskovej polohe mesta. Projekt rátal predovšetkým so zvýšením úžitkového komfortu jestvujúcich priestorov zväčšením hygienických priestorov a rozšírením pôvodných dvojizbových bytov na štvorizbové.

 Pri obnove týchto bytov bola rešpektovaná aj požiadavka  na zachovanie pôvodných komínových telies, ktoré do značnej miery určovali možnosti dispozičných riešení. Úprava objektu bola zrealizovaná z tradičných stavebných materiálov, ktoré si nevyžadovali špeciálne technologické postupy.

Toto ocenenie sa dá vnímať aj ako potvrdenie správnosti zvoleného postupu reanimácie Radničného námestia. Meštianske domy sa tak stávajú nielen historickou pamiatkou ale aj plnohodnotným miestom pre život.

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám