Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Tohtoročné Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa uskutočnia v dňoch 13.-22. 09. 2013 a ich témou je: PAMIATKY DUCHOVNÉHO ŽIVOTA.Slávnostné otvorenie DEDK sa uskutoční 13. septembra v Košiciach.

         DEKD sú  významným celoeurópskym podujatím, ktoré sa koná tradične v septembri v 50 štátoch Európy.  Na Slovensku sa organizujú Dní európskeho kultúrneho dedičstva nepretržite od roku 1993 až doteraz.

V roku 2011 sa otváracie podujatia DEKD uskutočnili v Bardejove.  

         Počas DEKD sa otvárajú pre verejnosť mnohé historické budovy, pamiatky, areály, ktoré sú zvyčajne uzavreté pre verejnosť, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách uskutočňujú špeciálne sprievodné podujatia. Súčasťou DEKD bývajú aj  rôzne prednášky, semináre, konferencie, výstavy, mestské slávnosti, koncerty, tvorivé dielne a iné kultúrne podujatia.

         DEKD v regiónoch bývajú výsledkom dobrej spolupráce obecných samospráv, pracovísk pamiatkových úradov, múzeí, galérií, cirkví, združení a aktívnych občanov. Inšpiratívne podujatia a sprístupnené pamiatky boli v minulých rokoch usporiadané v desiatkach miest po celom Slovensku.

         Koordináciou celoslovenského podujatia bolo poverené Ministerstvom kultúry SR Združenie historickým miest a obcí SR.  Základným cieľom podujatia je zvyšovanie povedomia verejnosti o hodnotách kultúrneho dedičstva, prehĺbenie záujmu o jeho ochranu a  v  neposlednom rade aj vybudovanie pocitu spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom.

         Počas DEKD si návštevníci okresu Bardejov môžu pozrieť tieto pamiatky:

 

16.9.2013
Pamiatka: Gréckokatolícky chrám sv. apoštolov Petra a Pavla z roku 1901, Bardejov
Typ: Kostoly, kláštory, synagógy
Mesto / obec: Bardejov

Podujatie: Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Typ: Prehliadka, sprevádzanie

2

17.9.2013
Pamiatka: Gréckokatolícky drevený chrám svätého Lukáša z roku 15 - 16 stor., Tročany
Typ: Kostoly, kláštory, synagógy
Mesto / obec: Tročany

Podujatie: Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Typ: Prehliadka, sprevádzanie

3

18.9.2013
Pamiatka: Gréckokatolícky drevený chrám svätých Kozmu a Damiána z roku 1708, Lukov - Venecia
Typ: Kostoly, kláštory, synagógy
Mesto / obec: Lukov

Podujatie: Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Typ: Prehliadka, sprevádzanie

Najblišie udalosti

05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023
07 jan 2024
19:00 - 22:00
KOLLÁROVCI a DESMOD
11 dec 2023
19:00 - 22:00
Darček
29 nov 2023
19:00 - 21:00
Vánoce s Lucii Bílou

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám