Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Práve v týchto dňoch sa začína  vzdelávanie seniorov v rámci projektu Aktívni seniori, na ktorý mesto získalo z Európskeho sociálneho fondu z operačného programu Vzdelávanie  nenávratný finančný príspevok vo výške vyše stodvanásť tisíc eur.

Hlavným cieľom projektu je   zvýšiť kvalitu života seniorov  prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania, predovšetkým rozvojom kľúčových kompetencií a ich prehlbovaním. Seniori sa budú vzdelávať v siedmych vzdelávacích programoch: osobnostný rozvoj, zdravoveda, práca s počítačom, internetová komunikácia, zdravý životný štýl, súčasné umenie a regionálna výchova. Obsah, metodika a pomôcky v každom vzdelávacom programe sú zvolené spôsobom, aby boli pre seniorov zaujímavé, pútavé  a zrozumiteľné. Harmonogram vzdelávania sme zostavili tak, aby aj napriek súbežnému priebehu dvoch vzdelávacích programov sa mohli záujemcovia o viaceré programy zúčastniť zvolených aktivít.

V dňoch 19. a 20. mája sa začalo vzdelávanie  v dvoch  programoch: zdravý životný štýl a regionálna výchova. Okrem získavania teoretických vedomostí  sa počas vzdelávania budú realizovať pohybové aktivity, prechádzky, návštevy významných objektov (múzeá, expozície, významné budovy apod.)  a exkurzie do blízkeho i vzdialenejšieho okolia (drevené kostolíky, hrady, liečivé pramene i kúpele). Aj samotní seniori dostanú priestor, aby mohli vyrozprávať svoje skúsenosti, poznatky alebo zážitky.

Po letných prázdninách sa vzdelávanie seniorov rozbehne intenzívnejšie a bude prebiehať až do júna 2015. Ešte stále je možnosť prihlásiť sa na všetky vzdelávacie programy, okrem programu práca s počítačom, kde je to už  z kapacitných dôvodov nemožné.

Absolvovaním  vzdelávania účastníci získajú schopnosť uplatniť získané vedomosti a zručnosti vo svojom živote pri  dosahovaní svojich osobných cieľov. Zároveň dostávajú možnosť zmysluplne a príjemne stráviť čas v spoločnosti rovnako zameraných ľudí.

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám