Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísané do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Základné informácie samosprávy Bardejova k aktuálnym otázkam, ktoré sa týkajú utečencov z Ukrajiny

Samospráva Bardejova, vedomá si nejasností ohľadom odídencov z vojnou zmietanej Ukrajiny s cieľom zlepšenia informovanosti zverejňuje nasledujúce skutočnosti, ktoré by mohli napomôcť občanom zorientovať sa v danej problematike.

Evidencia ukrajinských utečencov:
Je potrebné, aby sa utečenci registrovali hneď pri prekročení hranice. Evidencia je potrebná, pretože inak nie je možné preplatiť ubytovacie náklady, zabezpečiť pre deti školskú dochádzku a podobne. Pri ubytovaní je potrebné spracovať zoznam ubytovaných.

Cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý sa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR preukáže preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením "ODÍDENEC", spĺňa podmienku na poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi. Iba s týmto dokladom môže o ňu požiadať.

V Bardejove je na riešenie týchto otázok vyčlenené pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kontakt: 054/2440214, 054/2440213.
V prípade požiadavky na finančné dávky je potrebné odkázať žiadateľa tiež na Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.

Ak sa utečenec nezaregistroval pri prechode hranice, je potrebné, aby tak urobil na Cudzineckej polícií v Prešove. Evidencia je potrebná, inak nie je možné preplatiť ubytovacie náklady, uplatniť žiadosť na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi, zabezpečiť pre deti školskú dochádzku a podobne.

Oddelenie cudzineckej polície PZ Prešov
Ľubochnianska 2, Prešov 080 01
+421 96180 3205

Núdzové krátkodobé ubytovanie - samospráva má pripravené krátkodobé ubytovanie v telocvičniach základných škôl.

Užitočné kontakty:
Okresný úrad Bardejov - +421 903 910 273 nepretržitá linka 24 hodín denne
Pre ukrajinsky hovoriacich migrantov (štátna linka +421 513816111, +421 259765111)
Zoznam ubytovania na Slovensku pre osoby prichádzajúce z Ukrajiny - www.pomocpreukrajinu.sk
Základné informácie o humanitárnej pomoci štátu - www.ua.gov.sk
Mimoriadna humanitárna pomoc - www.ktopomozeukrajine.sk


 

Основні інформації Міста Бардіїв відносно питань, які торкаються біженців із України

Самоур’ядування Бардієва, усвідомуючи неясностей відносно біженців із України, з метою покращання інформованості повідомляє

Реєстрація
Конче потрібно, щоб реєстрація осіб із України відбулася негайно після перетину кордону. Реєстрація потрібна для того, щоб можлива була оплата за житло, забезпечення для дітей шкіл, тощо...Під час реєстрації необхідно завести письмовий перелік осіб, котрим надано тимчасове житло.

Чужинець, котрий приїжджає з України , і котрий Уряду праці, соціального захисту і сім’ї СР докладе підтвердження (справку) про надання тимчасового перебування має право на отримання фінансової компенсації від держави СР.

У Бардієві для вирішення цих питань звертайтеся за телефонами: +421 54 244 02 14, +421 54 244 02 13

Якщо біженець не пройшов реєстрацію під час перетину кордону, потрібно, щоб він звернувся до Чужинецької поліції у місті Пряшів: +421 961 803 205

Необхідні і потрібні контакти:
Окружний уряд Бардіїв: +421 903 910 273 (цілодобово)
Для україномовних: державна лінія +421 51 381 61 11, +421 2 597 65 111
Перелік житла у Словаччині для осіб, котрі приїжджають із України: www.pomocpreukrajinu.sk  
Основна інформація про гуманітарну підтримку держави: www.ua.gov.sk  
Надзвичайна гуманітарна допомога: www.ktopomozeukrajine.sk

Prihláste sa na odber

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám