Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Mesto Bardejov
Radničné námestie 16
08501 Bardejov
Slovenská republika

IČO: 00321842
DIČ: 2020622923

Zemepisná šírka: 49° 17´ 36´´ N (severnej šírky)
Zemepisná dĺžka: 21° 16´ 45´´ E (od Greenwicha)

 

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 - 16.00
Utorok 8.00 - 16.00
Streda 8.00 - 16.00
Štvrtok Nestránkový deň (Pracovná doba: 7.30 - 16.00) 
Piatok 7.30 - 15.00

- Mapa parkovania
- Všeobecne o systéme parkovania v Bardejove

 

Primátor mesta

MUDr. Boris Hanuščak primator@bardejov.sk 054 / 4862 122

 

Vedúci kancelárie primátora mesta

Mgr. art. Štefan Hij stefan.hij@bardejov.sk 054 / 4862 124

 

Sekretariát primátora

Mgr. Renáta Klimeková renata.klimekova@bardejov.sk 054 / 4862 122
Mgr. Mariana Jusková mariana.juskova@bardejov.sk 054 / 4862 122
Anna Pangrácová anna.pangracova@bardejov.sk 054 / 4862 122

 

Referát personalistiky

Jana Jaščurová jana.jascurova@bardejov.sk 054 / 4862 128

 

Útvar tlačový a medzinárodných vzťahov

Mgr. art. Štefan Hij stefan.hij@bardejov.sk 054 / 3810 813
Marek Duleba marek.duleba@bardejov.sk 054 / 3810 813
Ing. Jiří Brejník jiri.brejnik@bardejov.sk 054 / 3810 813

 

Hlavný kontrolór mesta

Ing. Miloš Mikula kontrolor@bardejov.sk 054 / 4862 102

 

Útvar hlavného kontrolóra

Ing. Svetlana Steranková svetlana.sterankova@bardejov.sk 054 / 4862 103

 

Prednosta mestského úradu

Ing. Juraj Popjak prednosta@bardejov.sk
juraj.popjak@bardejov.sk
054 / 4862 127

 

Kancelária prednostu

Ing. Elena Volčkovová mesto@bardejov.sk
elena.volckovova@bardejov.sk
054 / 4862 127

 

Referát informatiky

Ing. Ľuboš Antony lubos.antony@bardejov.sk 054 / 4862 126
Pavol Petrič pavol.petric@bardejov.sk 054 / 4862 126
Ing. Michal Jurečko michal.jurecko@bardejov.sk 054 / 4862 164

 

Útvar právny a priestupkov

JUDr. Marek Kuruc marek.kuruc@bardejov.sk 054 / 4862 113
JUDr. Miriama Kseňak Špirková miriama.ksenak@bardejov.sk 054 / 4862 113
Bc. Pavol Vaško pavol.vasko@bardejov.sk 054 / 4862 192

 

Útvar stratégií a projektového manažmentu

Ing. Zuzana Graveczová zuzana.graveczova@bardejov.sk 054 / 4862 129
Mgr. Pavol Bicák pavol.bicak@bardejov.sk 054 / 4862 129
Mgr. Alena Gibeľová alena.gibelova@bardejov.sk 054 / 4862 129

 

Odbor ekonomiky

Ing. Marcel Karol
vedúci odboru ekonomiky
marcel.karol@bardejov.sk 054 / 4862 175

 

Oddelenie daní a poplatkov

Ing. Martin Nemec
vedúci oddelenia daní a poplatkov
martin.nemec@bardejov.sk 054 / 4862 191

 

Referát miestnych daní

Alena Lešková alena.leskova@bardejov.sk 054 / 4862 193
Mgr. Elena Čopová elena.copova@bardejov.sk 054 / 4862 194
PhDr. Iveta Greňová iveta.grenova@bardejov.sk 054 / 4862 194
Mgr. Alena Margicinová
právnické osoby (firmy)
alena.margicinova@bardejov.sk 054 / 4862 195

 

Referát miestnych poplatkov

Anna Jurkovová
fyzické osoby (občania)
anna.jurkovova@bardejov.sk 054 / 4862 196
Mgr. Renáta Čamáková
fyzické osoby (občania)
renata.camakova@bardejov.sk 054 / 4862 196

 

Oddelenie financií

Ing. Dagmar Mačejovská
vedúca oddelenia financií
dagmar.macejovska@bardejov.sk 054 / 4862 176

 

Referát rozpočtu a účtovníctva

Ing. Michaela Banásová michaela.banasova@bardejov.sk 054 / 4862 176
Mgr. Mária Vašková maria.vaskova@bardejov.sk 054 / 4862 181
Ing. Matej Straka matej.straka@bardejov.sk 054 / 4862 181
Ing. Peter Rusnák peter.rusnak@bardejov.sk 054 / 4862 182
Ing. Daniela Oláhová daniela.olahova@bardejov.sk 054 / 4862 182
Ing. Miroslava Čechová miroslava.cechova@bardejov.sk 054 / 4862 182

 

Mzdová učtáreň

Lenka Kurtišová lenka.kurtisova@bardejov.sk 054 / 4862 184
Ing. Nikola Švarná nikola.svarna@bardejov.sk 054 / 4862 184

 

Odbor rozvoja mesta

Ing. Ján Novotný
vedúci odboru rozvoja mesta
jan.novotny@bardejov.sk 054 / 4862 147

 

Oddelenie správy majetku

JUDr. Vladimír Potičný
vedúci oddelenia správy majetku
vladimir.poticny@bardejov.sk 054 / 4862 141

 

Referát majetkoprávny

Monika Beňová monika.benova@bardejov.sk 054 / 4862 142
Slávka Havrilová slavka.havrilova@bardejov.sk 054 / 4862 144
Bc. Anna Babejová anna.babejova@bardejov.sk 054 / 4862 144
Ing. Ján Mochnacký jan.mochnacky@bardejov.sk 054 / 4862 143

 

Referát správy mestského majetku

Sandra Driganová sandra.driganova@bardejov.sk 054 / 4862 144

 

Oddelenie životného prostredia

Ing. Slavomír Kmecík
vedúci oddelenia životného prostredia
slavomir.kmecik@bardejov.sk 054 / 4862 161

 

Referát životného prostredia

Milan Klimek milan.klimek@bardejov.sk 054 / 4862 189
Ing. Jana Klebanová jana.klebanova@bardejov.sk 054 / 4862 146
Ing. Edita Mirdaliková edita.mirdalikova@bardejov.sk 054 / 4862 146

 

Referát územného plánovania

Ing. Peter Holeva peter.holeva@bardejov.sk 054 / 4862 187
Ing. Matúš Hübler matus.hubler@bardejov.sk 054 / 4862 162
Mgr. Petra Petrová petra.petrova@bardejov.sk 054 / 4862 162

 

Referát stavebného poriadku

Jarmila Guthová jarmila.guthova@bardejov.sk 054 / 4862 163
Ing. Peter Kriška peter.kriska@bardejov.sk 054 / 4862 163
Ing. Zdenko Mihalik zdenko.mihalik@bardejov.sk 054 / 4862 163
Ing. Slavomír Paľa slavomir.pala@bardejov.sk 054 / 4862 163

 

Referát agendy rozvoja bývania

Ing. Marek Mikulca marek.mikulca@bardejov.sk 054 / 4862 164

 

Oddelenie výstavby

Ing. Vladimír Dušenka
vedúci oddelenia výstavby
vladimir.dusenka@bardejov.sk 054 / 4862 151

 

Referát investičnej prípravy a pamiatok

Mgr. Jana Ličková jana.lickova@bardejov.sk 054 / 4862 152
Bc. Katarína Bujdová katarina.bujdova@bardejov.sk 054 / 4862 153

 

Oddelenie komunálnych činností a dopravy

Ing. Mikuláš Serečun
vedúci oddelenia komunálnych činností a dopravy
mikulas.serecun@bardejov.sk 054 / 4862 171

 

Referát komunálnych činností a cestovného ruchu

Mgr. Mikuláš Ševčík mikulas.sevcik@bardejov.sk 054 / 4862 172
Ing. Peter Dzubák peter.dzubak@bardejov.sk 054 / 4862 174

 

Referát dopravy a špeciálny stavebný úrad

Ing. Ondrej Havír ondrej.havir@bardejov.sk 054 / 4862 177
Ing. Štefan Petrík stefan.petrik@bardejov.sk 054 / 4862 173

 

Odbor školstva a kultúry

Mgr. René Semanišin
vedúci odboru školstva a kultúry
rene.semanisin@bardejov.sk 054 / 3810 804

 

Oddelenie kultúry tel.: 054 / 472 3013 - http://kulturabardejov.sk/podujatia/

Ing. Martin Choma, PhD.
vedúci oddelenia kultúry
martin.choma@bardejov.sk 054 / 4862 131

 

Referát kultúry

Bc. Daniela Mamrošová daniela.mamrosova@bardejov.sk 054 / 4862 133
Branislav Mochnacký branislav.mochnacky@bardejov.sk 054 / 4862 132
Bc. Edita Šoltýsová edita.soltysova@bardejov.sk 054 / 4862 132
Mgr. Jana Fechová jana.fechova@bardejov.sk 054 / 4862 132

 

Kronikár mesta

Mgr. Ľuboš Roman redakcia@bardejov.sk 054 / 4862 134

 

Kino Žriedlo Bardejovské Kúpele

Bc. Martin Kundrát kinozriedlo@gmail.com  
Jaroslav Gutek
Mgr. art. Jakub Vojtaško

 

Oddelenie školstva a športu

Mgr. Eva Barbuľaková
vedúca oddelenia školstva a športu
eva.barbulakova@bardejov.sk 054 / 3811 800

 

Referát školstva, mládeže a telesnej kultúry

Ing. Ľubomíra Árendášová lubomira.arendasova@bardejov.sk 054 / 3811 801
Mgr. Marcela Bercelová marcela.bercelova@bardejov.sk 054 / 3811 803
Mgr. Alena Malegová alena.malegova@bardejov.sk 054 / 3811 242
Ing. Peter Mydlo peter.mydlo@bardejov.sk 054 / 3811 242
Mgr. Branislav Marko branislav.marko@bardejov.sk 054 / 3811 802
Ing. Viliam Potanovič viliam.potanovic@bardejov.sk 054 / 3811 802

 

Školský úrad

Mgr. Dana Jazudeková dana.jazudekova@bardejov.sk 054 / 3811 243
Mgr. Eva Bogdanová eva.bogdanova@bardejov.sk 054 / 3811 810

 

Oddelenia

Oddelenie správy vnútorných vecí

Ing. Miroslav Bujda
vedúci oddelenia správy vnútorných vecí
miroslav.bujda@bardejov.sk 054 / 4862 111

 

Referát organizačný / podateľňa

Monika Knapová monika.knapova@bardejov.sk 054 / 4862 112
Ľuboslava Kurimská luboslava.kurimska@bardejov.sk 054 / 4862 112

 

Evidencia obyvateľstva - Dlhý rad 16

Alena Sabolová alena.sabolova@bardejov.sk 054 / 3811 013
Ľudmila Vozarská ludmila.vozarska@bardejov.sk 054 / 3811 012

 

Referát technicko-hospodárskej a ekonomickej prevádzky

Ing. Ján Gajdoš jan.gajdos@bardejov.sk 054 / 4862 117

 

BOZP, PO a CO

Pavol Čekan pavol.cekan@bardejov.sk 054 / 4862 119

 

Pokladňa

Daniela Fuňaková daniela.funakova@bardejov.sk 054 / 4862 118
Mgr. Marcela Veselovská marcela.veselovska@bardejov.sk 054 / 4862 115

 

Údržba, vodiči

František Čupeľa frantisek.cupela@bardejov.sk 054 / 4862 116
Peter Draganovský peter.draganovsky@bardejov.sk 054 / 4862 116
Peter Čech   054 / 4862 116

 

Matričný úrad - Dlhý rad 16

PhDr. Magdaléna Zákutná magdalena.zakutna@bardejov.sk 054 / 3811 010
Monika Kundrová-Sopková monika.kundrova@bardejov.sk 054 / 3811 011
Kvetoslava Trojanová kvetoslava.trojanova@bardejov.sk 054 / 3811 011

 

Oddelenie sociálne

Mgr. Ľuboš Mikula
vedúci oddelenia sociálneho
lubos.mikula@bardejov.sk 054 / 4862 105

 

Referát zdravotníctva, opatrovateľskej služby a starostlivosti o starých občanov

Mgr. Slávka Hanuščaková slavka.hanuscakova@bardejov.sk 054 / 4862 101
Mgr. Lucia Kmeciková lucia.kmecikova@bardejov.sk 054 / 4862 101
Miriama Vojtašková miriama.vojtaskova@bardejov.sk 054 / 4862 101
Mgr. Eva Jevčinová eva.jevcinova@bardejov.sk 054 / 4862 106

 

Referát starostlivosti o rodinu, deti a bývanie

PhDr. Marta Gajdošová marta.gajdosova@bardejov.sk 054 / 4862 107
Mgr. Nadežda Mikuľáková nadezda.mikulakova@bardejov.sk 054 / 4862 106
PhDr. Jana Fignárová jana.fignarova@bardejov.sk 054 / 4862 107

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám