Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Matrika a ohlasovňa pobytov sa nachádza v Bardejove, ul. Dlhý rad 16 na 1. poschodí.

Pod Matričný úrad v Bardejove spadá mesto Bardejov a 19 obcí: Andrejová, Beloveža, Brezovka, Hažlín, Hervartov, Hrabovec, Kľušov, Kobyly, Komárov, Lukavica, Mokroluh, Nižná Voľa, Poliakovce, Rešov, Richvald, Rokytov, Vyšná Voľa, Šarišské Čierne, Zlaté.

 • zápisy novonarodených detí do knihy narodení
 • vydávanie rodných listov tuzemských aj do cudziny
 • určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov
 • spisovanie žiadostí o uzavretie manželstva pred orgánmi štátu ako aj pred orgánom cirkvi
 • vydávanie sobášnych listov po uzavretí manželstva pred orgánom štátu ako aj pred orgánom cirkvi
 • zápisy zomrelých občanov do knihy úmrtí
 • vydávanie úmrtných listov
 • vydávanie matričných dokladov – rodné, sobášne, úmrtné listy s viacjazyčným štandardným formulárom pre krajiny EÚ, v jazykoch používaných v EÚ
 • spisovanie žiadosti občanov Slovenskej republiky o zápis do osobitnej matriky v Bratislave, ktorých narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie nastalo v cudzine
 • prijímanie žiadostí o prijatie skoršieho priezviska do 30 dní po rozvode manželstva
 • prevádzanie zmien v matričných zápisoch na základe verejných listín (rozvod, osvojenie detí, určenie otcovstva súdom, vyhlásenie za mŕtveho, zmena mena a priezviska a iné)
 • oznamovacia povinnosť pri matričných udalostiach pre ohlasovňu miesta trvalého bydliska (narodenie dieťaťa podľa trvalého bydliska matky, uzavretie manželstva podľa trvalého pobytu oboch manželov, úmrtie podľa trvalého bydliska nebohého)
 • zasielanie oznámení o úmrtí príslušným orgánom
 • vydávanie rodných, sobášnych a úmrtných listov v prípade straty, zmeny a poškodenia ako originál
 • vyberanie správnych poplatkov v hotovosti za právne úkony v zmysle príslušných právnych predpisov

Matrika:
PhDr. Magdaléna Zákutná - vedúca, tel.: 054/381 1010, email: magdalena.zakutna@bardejov.sk
PhDr. Monika Kundrová Sopková, tel.: 054/381 1011, email: monika.kundrova@bardejov.sk
Kvetoslava Trojanová, tel.: 054/381 1011, email: kvetoslava.trojanova@bardejov.sk

Evidencia obyvateľstva a osvedčovanie listín a podpisov:
Ľudmila Vozarská, tel.: 054/381 1012, email: ludmila.vozarska@bardejov.sk
Alena Sabolová, tel.: 054/381 1013, email: alena.sabolova@bardejov.sk

Úradné hodiny pre občanov
Pondelok 8,00 - 16,00 hod.
Utorok 8,00 - 16,00 hod.
Streda 8,00 - 16,00 hod.
Štvrtok Nestránkový deň *
Piatok 7,30 - 15,00 hod

 Obedňajšia prestávka je 30 minút v rozpätí od 11.30 do 12.30 hod.

* Osvedčovanie podpisu mimo budovy Mestského úradu v Bardejove sa vykonáva vo štvrtok, ktoré je potrebné nahlásiť vopred do stredy v kancelárii č. 22.

Upozornenie:  Posledného klienta vybavíme 15 minút pred koncom úradných hodín

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám