Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov zabezpečuje v súlade so základnými povinnosťami orgánov samosprávy, vyplývajúcimi z ustanovení zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov hromadnú prepravu obyvateľov a návštevníkov na celom území mesta vrátane jeho častí.

Mestskú hromadnú dopravu v Bardejove vykonáva na základe zmluvného vzťahu SAD Prešov a.s., prevádzka Bardejov. Mestská hromadná doprava je zabezpečovaná 6 linkami, týždenne sa preprava cestujúcich vykonáva 1539 spojmi. Týždenne sa dosiahne 10385 km a ročne až 540 000 km dopravného výkonu. Mestskou hromadnou dopravou v Bardejove sa ročne prepraví viac ako 1,3 mil. cestujúcich.

Číslo linky Názov linky Dĺžka linky (km)
701101 Linka č. 1 Ťačevská - Slovenská - Vinbarg - Ľ.Štúra - Bardejovské Kúpele   14,2
701102 Linka č. 2 Družba - Komenského - Slovenská -  Bardejovské Kúpele  9,2
701103 Linka č. 3 Dlhá Lúka - Slovenská - Ťačevská -  Kľušov  12,1
701104 Linka č. 4 Štefánikova - Dlhý rad - Slovenská -  Bardejovská Nová Ves  6,9
701105 Linka č. 5 Mihaľov - Dlhý rad - Slovenská Duklianská - Bardejovské Kúpele  10,5
701106 Linka č. 6 Poštárka - Ťačevská - Slovenská - Bardejovská Nová Ves  9,0

 

► Mestská hromadná doprava - CESTOVNÉ PORIADKY

► Zmeny MHD

Cestujúci v mestskej hromadnej doprave majú k dispozícií moderné autobusy mestského nízkopodlažneho prevedenia Iveco Urbanway 12m, Tedom C12D a SOR CN 8,5 s nástupnou plošinou pre imobilných.

Prezentácia autobusov

Autobus Počet autobusov
Počet miest na sedenie
Počet miest na statie
Počet miest spolu
IVECO URBANWAY 12M 4 ks 24 76 100
TEDOM C12D 3 ks 32 67 99
SOR CN 8,5 2 ks 24 38 62

 

aktualizoval: Peter Dzubák, Ing. , 2022-03-10, 07:48, peter.dzubak@bardejov.sk

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám