Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

 

Kultúrny život súčasného Bardejova nadväzuje na bohaté kultúrne dedičstvo minulosti a naďalej rozvíja kultúrne tradície. V centre mesta sa nachádzajú tri stále výstavné expozície Šarišského múzea (Ikony, Prírodovedná expozícia a Historická expozícia) a štyri výstavné siene kultúrnych ustanovizní, ktoré určite neobídete. Za návštevu stojí i skanzen ľudovej architektúry, ktorý sa hrdí tým, že bol   na Slovensku zriadený ako prvý. Je  situovaný v Bardejovských Kúpeľoch.

Každoročne sa v meste organizuje novodobý Bardejovský jarmok. Súčasťou jarmočného programu býva aj kontraktačno-predajná výstava Bardkontakt a v jej rámci sa organizuje odborný seminár o pamiatkach. Starú slávu stredovekého Bardejova sa pokúšajú svojim súčasníkom sprítomniť aj organizátori Rolandových hier.Veľmi obľúbeným podujatím je i parkúrové skákanie koní s bohatým sprievodným kultúrno-zábavným programom pre detí i dospelých. Koncerty, festivaly, výstavy, vystúpenia súčasných populárnych skupín zo Slovenska a zahraničia, a množstvo ďalších podujatí najrôznejšieho žánru je obsahom kultúrneho života v meste Bardejov.

Mesto Bardejov zabezpečuje organizáciu kultúrnych podujatí v meste prostredníctvom oddelenia kultúry, ktoré aktívne spolupracuje s ostatnými kultúrnymi inštitúciami v meste - Hornošariššské osvetové stredisko Bardejov, Šarišské múzeum Bardejov, Bardejovské Kúpele a.s., Kultúrne a turistické centrum- Poľsko-slovenský dom v  Bardejove, ZUŠ Bardejov.

Oddelenie kultúry MsÚ Bardejov sídli na Radničnom námestí č. 21. Oddelenie zabezpečuje organizovanie a koordináciu kultúrnych podujatí v meste. Najvýznamnejšími kultúrnymi podujatiami, ktoré Mesto Bardejov prostredníctvom oddelenia kultúry organizuje sú: Dni rytiera Rolanda, Slovenké tango, séria letných koncertov a podujatí s názvom Bardejovské hudobné leto a mnohé ďaľšie.

 

 

Kontakt: Mesto Bardejov
  Mestský úrad - Oddelenie kultúry
  Radničné námestie č.21
  085 78 Bardejov
  tel.: +421 (0)54 3013, fax.474 6979
  e-mail: bardejov.cultura@gmail.com

 Aktuálny kalendár 2020

 Ak chcete mať informácie o kultúre vo Vašom mobilnom telefóne tak si stiahnite aplikáciu do Vášho mobilu

Aplikácia pre Android

Názov aplikácie : INFO BARDEJOV

kulturny logo

 

Tradičné kultúrne podujatia 

 

 

Kultúrny život súčasného Bardejova nadväzuje na bohaté kultúrne dedičstvo minulosti a naďalej rozvíja kultúrne tradície. V centre mesta sa nachádzajú tri stále výstavné expozície Šarišského múzea (Ikony, Prírodovedná expozícia a Historická expozícia) a štyri výstavné siene kultúrnych ustanovizní, ktoré určite neobídete. Za návštevu stojí i skanzen ľudovej architektúry, ktorý sa hrdí tým, že bol   na Slovensku zriadený ako prvý. Je  situovaný v Bardejovských Kúpeľoch.

Každoročne sa v meste organizuje novodobý Bardejovský jarmok. Súčasťou jarmočného programu býva aj kontraktačno-predajná výstava Bardkontakt a v jej rámci sa organizuje odborný seminár o pamiatkach. Starú slávu stredovekého Bardejova sa pokúšajú svojim súčasníkom sprítomniť aj organizátori Rolandových hier.Veľmi obľúbeným podujatím je i parkúrové skákanie koní s bohatým sprievodným kultúrno-zábavným programom pre detí i dospelých. Koncerty, festivaly, výstavy, vystúpenia súčasných populárnych skupín zo Slovenska a zahraničia, a množstvo ďalších podujatí najrôznejšieho žánru je obsahom kultúrneho života v meste Bardejov.

Mesto Bardejov zabezpečuje organizáciu kultúrnych podujatí v meste prostredníctvom oddelenia kultúry, ktoré aktívne spolupracuje s ostatnými kultúrnymi inštitúciami v meste - Hornošariššské osvetové stredisko Bardejov, Šarišské múzeum Bardejov, Bardejovské Kúpele a.s., Kultúrne a turistické centrum- Poľsko-slovenský dom v  Bardejove, ZUŠ Bardejov.

Oddelenie kultúry MsÚ Bardejov sídli na Radničnom námestí č. 21. Oddelenie zabezpečuje organizovanie a koordináciu kultúrnych podujatí v meste. Najvýznamnejšími kultúrnymi podujatiami, ktoré Mesto Bardejov prostredníctvom oddelenia kultúry organizuje sú: Dni rytiera Rolanda, Slovenké tango, séria letných koncertov a podujatí s názvom Bardejovské hudobné leto a mnohé ďaľšie.

 

 

Kontakt: Mesto Bardejov
  Mestský úrad - Oddelenie kultúry
  Radničné námestie č.21
  085 78 Bardejov
  tel.: +421 (0)54 3013, fax.474 6979
  e-mail: bardejov.cultura@gmail.com

 Aktuálny kalendár 2020

 Ak chcete mať informácie o kultúre vo Vašom mobilnom telefóne tak si stiahnite aplikáciu do Vášho mobilu

Aplikácia pre Android

Názov aplikácie : INFO BARDEJOV

kulturny logo

 

Tradičné kultúrne podujatia 

 

Bardejovský jarmok - kultúrny program

 

-

Desiatky zaujímavých vystúpení na Radničnom námestí v priebehu všetkých 4 dní od 12.hodiny do neskorých večerných i nočných hodín. Účinkujú súbory domáce aj zahraničné, známe a populárne skupiny, vychýrení zabávači.  Program je zameraný na všetky vekové kategórie v širokej žánrovej pestrosti. Súčasťou programu je aj u mladšej vekovej kategórii obľúbený rockový festival BARDROCK.

termín: AUGUST

bj_jarmok_01prezident-a-primatori

 

Hry rytiera Rolanda

 

-

/ HRR /: Majú viac ako 20 ročnú tradíciu. Prívlastok DEŇ MESTA však získali až od doby, keď si Bardejov pripomína výročie odovzdania certifikátu o zápise do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva./ jún 2001 / HRR sú multikulturálna, život a zábavu Bardejova so stredoveku približujúca fikcia či retrospekcia tešiaca sa veľkému záujmu domácich i zahraničných návštevníkov.

termín : Jún

 

Organové dni Jozefa Grešáka

 

-

Medzinárodný organový festival JOZEFA GREŠÁKA

Každoročne už neodmysliteľnou súčasťou programovej štruktúry Oddelenia kultúry MsÚ a podujatie umelecky vyprofilované najmä dramaturgicky, ale aj spoločensky dokazuje svoju životaschopnosť je organový festival JOZEFA GREŠÁKA. Úsilie organizátorov smeruje k zachovaniu tradície na počesť bardejovského rodáka, hudobného skladateľa s nadčasovým rozmerom a zároveň výnimočne skromného človeka JOZEFA GREŠÁKA. Organizátorom sa darí pritiahnúť na tento festival aj stredoškolskú mládež, čím dochádza v istom zmysle ku generačnému vyváženiu . Aj tento menšinový žáner je súčasťou povinnej výbavy Oddelenia kultúry MsÚ v rámci jej žánrovej pestrosti, či rozmanitosti.

termín : Júl - September

 

 

Pontes

 

-

Medzinárodný hudobný festival PONTES - MOSTY MEDZI MESTAMI alebo MOSTY POROZUMENIA .

Festival, ktorý si kladie za cieľ spájať národy, krajiny, štáty... prostredníctvom podmanivej hudby . Našiel si miesto v 11 krajinách Európy. Nad Festivalom zvyknú preberať záštitu najvýznamnejšie osobností. V minulom roku to boli prvé dámy Českej a Slovenskej republiky. Od samého začiatku v ňom účinkujú vynikajúci sólisti svetovo uznávaného orchestra Virtuosi di Praga . Bardejov je pyšný nato, že bol viac ako 14 rokov gestorom slovenskej vetvy Festivalu .

termín : September

 

 

Mikuláš

 

-

Tradíciou sa v Bardejove stali oslavy príchodu Mikuláša a Nového roku. Každoročne tisíce balíčkov, kvalitný program, famózny ohňostroj prilákajú na Radničné námestie mnohotisícové davy vytvoriac tak spoločenstvo šťastných, zabávajúcich a tešiacich sa ľudí. Nie len Bardejovčanov.

termín : December

 

 

 

Silvester

 

-

SILVESTER - Silvestrovský ohňostroj, Silvestrovská diskotéka a možno aj niečo na viac

.termín: December

 

 

 

Bažant kinematograf

 

-

BAŽANT KINEMATOGRAF - Už veľmi obľúbené Filmové predstavenia pod holým nebom

termín : Júl - August

 

Slovenské tango

 

-

Medzinárodný festival malých dychových hudieb spojený s autorskou súťažou nových skladieb. Tento festival a súťažná prehliadka sa zároveň stali synonymom vynikajúceho podujatia, ktoré sa radí k trom najuznávanejším na Slovensku. Za tento čas vzniklo viac ako 100 nových táng. Potvrdili známy výrok: Ak polka- tak ČESKÁ, ak čardáš - tak MAĎARSKÝ, ak tango - tak SLOVENSKÉ !

Termín : Jún

 

Deň prváka

 

-

Pestrý program na Radničnom námestí pri príležitosti ich prvého dňa v škole...
Rozdávanie primátorskych darčekov pre prváčencov

termín : september

 

 

 

Bardejovská hudobná/ JAR, LETO, JESEŇ/

 

-

Bardejov je jedno z mála miest, ktoré si zachovali tradíciu koncertov v minulosti tak rozšírených . Ich organizovanie je dôkazom že aj napriek , zložitým a nežičlivým podmienkam, citeľnému nedostatku financií sa pri entuziazme a organizátorov ,solídnej ústretovosti a podpore Mesta, dajú držať nad hladinou kvalitné koncerty, a hudobné produkcie. Tieto sú v podaní špičkových, vo svete hudby a umenia uznávaných domácich a zahraničných umelcov.

 

 

 

Predvianočné trhy v Bardejove

 

-

Predvianočný predaj tradičných vianočných pochutín,vareného vínka na Radničnom námestí v Bardejove, sprievodné akcie: Koledy spod brány a zdobenie stromčekov na Radničnom námestí

termín : December

 

 

 

Jazdecké preteky v parkúrovom skákaní

 

-

Už tradične sa v prvú májovu nedeľu pod záštitou primátora mesta MUDr. Boris Hanuščaka konájú v priestoroch Spojenej strednej školy na Štefaníkovej ulici v Bardejove Jazdecké preteky v parkúrovom skákaní s bohatým kultorno-zábavným programom. Toto podujatie sa teší veľkej diváckej obľube.

termín : Máj

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám