Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V pondelok 26. januára 2015 na mestskom úrade sa stretli zástupcovia všetkých zúčastnených strán projektu výstavby, aby sa oficiálne potvrdil začiatok jeho realizácie.

            Na pracovnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska najväčšej investície v oblasti dopravnej infraštruktúry na území mesta Bardejov -  juhozápadný obchvat mesta sa stretli zástupcovia mesta s objednávateľom stavby ( Slovenská správa ciest)  a zhotoviteľom ( na základe ukončeného procesu verejného obstarávania a uzavretej zmluvy o dielo Združenie Bardejov – juhozápadný obchvat, ktorého hlavným partnerom je spoločnosť  Eurovia a partnerom spoločnosť Straback).

 Samotná stavba obsahuje 76 stavebných objektov.

Juhozápadný obchvat bude začínať pri vjazde do mesta smerom od Mokroluhu,stočí sa doprava a povedie ponad rieku Topľu, sídlisko Družba a sídlisko Obrancov mieru, okolo cintorína a napojí  sa na novovybudovaný kruhový objazd pri terajšej križovatke ul. kpt. Nálepku a ul. Krátky rad.

FAKTY O JUHOZÁPADNOM OBCHVATE

-          celková dĺžka juhozápadného obchvatu mesta Bardejov bude o celkovej dĺžke 5,319 km  v mimo zastavanom území mesta,

-          stavba obsahuje 76 stavebných objektov a okrem iných jej súčasťou budú aj:

  1. protihlukové steny v štyroch úsekoch v celkovej dĺžke 1 404 metrov.
  2.  mostné objekty - spolu 6, najdlhší most o dĺžke 160 metrov,
  3.  križovatky – spolu 4, ktoré zabezpečia napojenie komunikačnej siete na obchvat mesta
  • úrovňová styková križovatka „Pod Dúbravou“,
  • mimoúrovňová križovatka „Družba“,
  • odsadená križovatka  „Mihaľov“
  • okružná  križovatka „Harčarovka“

-          predpokladaný náklad stavby takmer 40 mil. € bez DPH

Účelom výstavby je dosiahnuť:

- vyššiu kapacitu komunikácie a zníženie dopravnej zaťaženosti na ul. Dlhý rad

- vyšší stupeň bezpečnosti dopravy,

- vyšší dopravný komfort,

- a minimalizovať negatívne účinky dopravy na životné prostredie.

 

 

 obchvat i77 bj 01 obchvat i77 bj 02 
obchvat i77 bj 03  obchvat i77 bj 04 
obchvat i77 bj 05 obchvat i77 bj 06
obchvat i77 bj 07 obchvat i77 bj 08
obchvat i77 bj 010

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám