Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

- časť mesta Bardejov, - ul. Jána Bottu - úsek od č. d. 1 po č. d. 8

bude v termíne 9. apríl 2015 v čase od 11,00 hod. do 15,00 hod.

- časť mesta Bardejov, - ul. Sládkovičova - úsek od č. d. 1 po č. d. 14

bude v termíne 9. apríl 2015 v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.

- časť mesta Bardejov, - ul. Kacvinská - úsek od č. d. 1 po č. d. 10

bude v termíne 10. apríl 2015 v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod.

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám