Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Vážený zákazník,
v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že pre odberné miesto:

- časť mesta Bardejov, - ul. Bardejovská Zábava, úsek od č. d. 55 smer Prešov bude v termíne

10. jún 2015 v čase od 7.00 h do 17.30 h

11. jún 2015 v čase od 7.10 h do 17.30 h

- časť mesta Bardejov, - ul. Bardejovská Zábava, úsek od č. d. 68 po č. d. 85 bude v termíne

12. jún 2015 v čase od 7.00 h do 17.30 h

prerušená distristribúcia elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám