Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V súvislosti s aktuálnou situáciou šírenia ochorenia COVID-19, so zreteľom na aktuálne platné nariadenia hlavného hygienika SR a závery rokovania Mestského krízového štábu Mesto Bardejov upravuje režim práce Mestského úradu v Bardejove.

S platnosťou od 5. januára 2021 budú hlavná budova Úradu, ako aj tie objekty, kde sú sústredené jednotlivé jeho oddelenia UZAMKNUTÉ !!!

Žiadame občanov, aby pri vybavovaní svojich úradných záležitostí uprednostnili telefonický, alebo elektronický kontakt – telefónny zoznam je zverejnený na webovom sídle www.bardejov.sk, v sekcii Kontakty.

E-mailové adresy jednotlivých oddelení pre elektronickú komunikáciu:
dane@bardejov.sk – odd. daní a poplatkov, referát daní
odpad@bardejov.sk – odd. daní a poplatkov, referát odpadov
zivotne@bardejov.sk - odd. životného prostredia
vystavba@bardejov.sk - odd. výstavby
majetkove@bardejov.sk – odd. správy majetku
kultura@bardejov.sk - odd. kultúry
skolstvo@bardejov.sk – odd. školstva
socialne@bardejov.sk – odd. sociálne, bytové a zdravotníctva
vnutro@bardejov.sk – odd. správy vnútorných vecí
komunal@bardejov.sk – odd. komunálnych činností

V absolútne nevyhnutných, odôvodnených prípadoch vás žiadame o komunikáciu prostredníctvom videovrátnika, ktorý je umiestnený na dverách budovy na Radničnom námestí 16.
Rovnako vás žiadame, aby ste pri rôznych platbách prednostne využívali elektronickú formu úhrady.

Tento režim práce Mestského úradu a jeho oddelení platí až do odvolania !

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2021-01-04, 15:32  marek.duleba@bardejov.sk 

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám