Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

seminar_o_zid._kult.dedicstveV stredu 10.marca sa v priestoroch veľkej zasadačky mestského úradu uskutočnil populárno-náučný seminár, ktorého námetom, bolo predstaviť židovské kultúrne dedičstvo v Bardejove a na Slovensku. Podujatie pripravilo Šarišské múzeum v Bardejove, Slovenské centrum židovského kultúrneho dedičstva v Bratislave a Bardejovský výbor pre zachovanie židovského dedičstva (Bardejov Jewish Preservation Committee) v kalifornskej Pasadene v USA. Aktívnu účasť na príprave i na samotnom priebehu seminára mal Pavol a Peter Hudákovci z Bardejova, ktorí sa už dostali do povedomia verejnosti, ako zapálení aktivisti pri objavovaní zabudnutých stránok histórie židovského obyvateľstva Bardejova.

Seminár otvoril Ing. Pavol Hudák, ktorý privítal všetkých jeho účastníkov, menovite Maroša Borského zo Slovenského centra židovského kultúrneho dedičstva v Bratislave a Jossiho Steinera, hlavného košického rabína. Z domácich účastníkov osobitne privítal riaditeľa Šarišského múzea Františka Gutteka, riaditeľa bardejovskej pobočky štátneho archívu Jozefa Petroviča a prednostu obvodného úradu Martina Chomu. Svojou účasťou podujatie poctil aj primátor mesta Boris Hanuščak, ktorý však kvôli pracovným povinnostiam sa mohol zúčastniť iba na jeho časti.

Na úvod seminára bol účastníkom pustený zvukový záznam s posolstvom Emila Fisha z USA, ktorý je jedným zo zakladateľov Bardejovského výboru pre zachovanie židovského dedičstva a členom Komisie USA pre zachovanie amerického dedičstva v zahraničí.

Po tomto príhovore si návštevníci vypočuli prvú prednášku seminára, s ktorou vystúpil Dr. Maroš Borský z Bratislavy. Ten sa vo svojom referáte venoval dejinám Židov a stavu ich pamiatok v rámci celého Slovenska. Ďalším prednašajúcim bol Bc. Peter Hudák, študent Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý v krátkosti predstavil areál židovských rituálnych kúpeľov alebo tzv. suburbia na Mlynskej ulici. S krátkym náčrtom dejín bardejovských Židov vystúpil Ing. Pavol Hudák. Bardejovskí Židia, podobne ako väčšina Židov na Slovensku pochádzali z územia Galície (Haliče), čo je dnešné juhovýchodné Poľsko a západná Ukrajina.

Ako vo svojom príspevku povedal Ing. Hudák, za zakladateľov bardejovského židovstva sa považuje rodina Náthana a „babi" Ráchel Gutmannových. Z ďalších významných židovských rodín, ktoré mali významné postavenie v komunite bola rodina Landauovcov, Fairlichtovcov, Rosenwasserovcov, Friedmannovcov, Halbertstammovcov, Sobolovcov, ale najmä Löwyovcov, z ktorých najmä Rudolf Löwy dosiahol významné postavenie aj mimo rámca svojho etnika.

Po ukončení seminára na mestskom úrade sa účastníci podujatia presunuli ku areálu židovského suburbia na Mlynskej ulici, kde sa mala slávnostne odhaliť pamätná tabuľa, ktorá informuje v slovenskom a anglickom jazyku informuje, že tento areál sa stal v poradí 25. zastávkou Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Spolu so synagógou Chevra Bikur Cholim na Kláštorskej ulici je to už druhá bardejovská židovská pamiatka, ktorá sa stala súčasťou siete Synagoga Slovaca. Odhaleniu tabule predchádzala krátka hebrejská modlitba hlavného košického rabína Jossiho Steinera, ktorý ju potom spolu s Petrom Hudákom oficiálne odkryli (na zábere Peter Hudák vľavo a Jossi Steiner vpravo). Na záver podujatie nasledovala krátka prehliadka synagógy, ktorou sprevádzal nájomca areálu p. Ján Bľanda.


Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám