Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Širokú verejnosť pred časom prekvapila informácia, že volania na telefónne číslo 159, ktoré je núdzovou linkou na ústredne mestských polícií a obecných polícií na Slovensku (aj keď nie v každom meste či obci) bude od 1. 1. 2010 spoplatnené sadzbou 0, 075 eur s DPH za minútu, čo v starej mene predstavuje 2, 26 Sk. Takto sa rozhodol jeden z našich najväčších  telefónnych operátorov - spoločnosť Slovak Telekom, a. s..

Prevádzkovateľ argumentuje tým, že podľa  aktuálneho „číslovacieho plánu" Telekomunikačného úradu SR, ktorý je v platnosti od 1. 2. 2007, číslo 159 nepatrí do skupiny tiesňových, a teda ani bezplatných telefónnych čísel. Telekomunikačný úrad sa bráni tým, že podľa Zákona Národnej rady SR č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, mestské a obecné polície nepatria medzi základné zložky integrovaného záchranného systému, akými sú napríklad  útvary Policajného zboru SR.  Podobná situácia je vo väčšine krajín Európskej únie, kde za tiesňové volania (okrem spoločného európskeho čísla 112) považujú volania na zložky zdravotníckej pomoci, štátnej polície a hasičského zboru. Preto ani telefónne číslo 159 nemohlo byť zaradené do číslovacieho plánu Telekomunikačného úradu SR. Po legislatívnej stránke bolo preto rozhodnutie operátora v poriadku, zaujímavosťou je, že k zavedeniu spoplatnenia hovorov pristúpil až po troch rokoch od začatia jeho platnosti...

 

Na základe interpelácií občanov a aktivít, ktoré vyvinulo Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, sa však situácia zmenila. Podľa informácií náčelníka Mestskej polície v Bardejove Mgr. Milana Hoška, spoločnosť Slovak Telekom sa rozhodla vyjsť v ústrety zákazníkom a mestských políciám a od 1. 4. 2010 do konca decembra tohto roka dočasne nebude spoplatňovať svojim zákazníkom volania na linku 159. Keďže toto rozhodnutie je len dočasné, s príchodom roka 2011 operátor opäť uvažuje o jeho spoplatnení. Ako alternatívu spoločnosť navrhuje inú bezplatnú linku na mestskú políciu v tvare 0800 xxx xxx. Podľa náčelníka Milana Hoška je vec naďalej v štádiu riešenia tak, aby závery, ktoré z týchto rokovaní zainteresovaných subjektov vzídu, boli v prospech občanov. Čo sa týka samotného mesta Bardejov, jeho obyvatelia nemuseli ani doteraz za volania na telefónne číslo 159 platiť.


Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám