Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

V poslednom období sa u nás čoraz častejšie hovorí o predaji mlieka či iných potravinárskych výrobkov takpovediac „z dvora", ktorý je najnovšou iniciatívou v úsilí o zvýšenie jeho spotreby, ktorá má dlhodobo klesajúcu tendenciu. Na túto situáciu zareagovala slovenská i európska legislatíva, ktorá príslušnými právnymi normami upravila podmienky jeho získavania, skladovania a predaja.

 

Podľa príkladu iných miest a obcí na Slovensku onedlho bude možné si kúpiť „mlieko z dvora"  aj v Bardejove. V utorok 23. marca so začiatkom o 11. hod. sa na Komenského ulici uskutoční oficiálne začatie predaja čerstvého kravského mlieka prostredníctvom predajného automatu. Predajný automat, ktorý bude umiestnený na parkovisku pri nákupnom stredisku AB (vedľa kvetinového stánku), bude prevádzkovať Družstvo podielnikov „Biodružstvo" so sídlom v Smilne. Keďže ide o predaj čerstvého nepasterizovaného mlieka, družstvo muselo splniť všetky legislatívne a hygienické podmienky vrátane registrácie o vykonávaní tejto činnosti na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Bardejov. Vzhľadom nato, že predajný stánok zaberie aj časť verejnej parkovacej plochy, svoje povolenie na užívanie poskytlo aj Mesto Bardejov, ktoré aj takýmto spôsobom chce prispieť k podpore nášho poľnohospodárstva  a k zlepšeniu zdravej životosprávy obyvateľstva.

 

 


Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám