Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Koncom uplynulého týždňa (18. - 19. marca) sa v poľskom Krosne uskutočnila medzinárodná konferencia „Inšpirácia pohraničia", ktorá bola vyvrcholením projektu „Anjeli pohraničia". Tento projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie a Karpatského euroregiónu v rámci „Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko 2007/2013". Cieľom tejto konferencie bolo odprezentovať konkrétne výsledky úspešných projektov prihraničných miest, ktoré sa uchádzali o granty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a boli zamerané na rozvoj poľsko-slovenskej spolupráce.

Do projektu „Anjeli pohraničia" boli okrem iných miest zapojené aj mestá Svidník a Bardejov. Naše mesto na konferencii reprezentoval vedúci oddelenia kultúry MsÚ Ján Marhulík, jeho zástupkyňa Mária Gmitterová a Jiří Brejník, z oddelenia podnikateľských činností.   V rámci projektu sa uskutočnilo viacero kultúrnych podujatí, akými napríklad boli  výtvarné a fotografické výstavy, výmeny tvorivých dielní umeleckej výroby, koncerty ľudových súborov a kolektívov základných umeleckých škôl, a podobne.

Naši zástupcovia sa predstavili aj na záverečnom vyhodnotení projektu. Okrem žiakov  Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove sa na galakoncerte v krosnianskom, dome kultúry predstavil detský folklórny súbor Makovička zo Svidníka a žiaci zo základných umeleckých škôl vo Svidníku a domáceho Krosna

Súčasťou podujatia bola výstava z tvorby maliarov, fotografov a detí zo základných umeleckých škôl z oboch strán poľsko-slovenského pohraničia na tému Anjeli.  Títo anjeli boli vyobrazení či zhotovení v rôznych podobách, z rôznych materiálov a rôznou technikou.  Aj samotné mesto Bardejov sa na výstave predstavilo kolekciou anjelov takých autorov akými sú Mária Adamíková, Jozef Boža, Mikuláš Lovacký, Ján Šoltés či manželia Pavol a Renáta Tarasovičovci.

Jedným z vrcholných momentov konferencie bolo slávnostné udeľovanie cien v podobe pamätných listov a sklenených sošiek anjelov z dielne výtvarníka Macieja Habrata. Ocenenia dostal každý, kto sa nejakým spôsobom pričinil o rozvoj kultúry poľsko-slovenského pohraničia či už v tomto projekte alebo sa tejto činnosti venuje dlhšiu dobu. Z Bardejova bol týmto spôsobom ocenený fotograf Leonard Baňas, ktorý ho dostal za rozvoj fotografie, organizovanie plenérov, výstav a tvorivých dielní medzi bardejovskými fotografmi z klubu BARDAF a fotografmi z Krosna.

Druhou ocenenou bola zástupkyňa vedúceho kultúry MsÚ Mária Gmitterová. Sklenenú  sošku „Anjela pohraničia" dostala za dlhoročné udržiavanie kultúrnych, športových  a spoločenských podujatí, ktorými už vyše tri desaťročia prispieva k rozvoju poľsko-slovenských vzťahov.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám