Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

slvnostn_prestrihnutie_psky_novej_kogeneranej_elektrrne_v_bardejoveAko sme už avízovali v stredu 24. marca sa v Bardejove uskutočnilo slávnostné otvorenie prevádzky novej kogeneračnej elektrárne na biomasu, ktorej výstavba prebiehala v uplynulom roku. Na oficiálnom začatí činnosti elektrárne sa okrem predstaviteľov štátnej správy a samosprávy zúčastnili zástupcovia investora, stavebných a dodávateľských organizácií, ako aj mnohí ďalší pozvaní hostia z radov poslancov MsZ a spoločenských organizácií.

K zhromaždením účastníkom slávnostného aktu sa postupne prihovorili predstavitelia tých inštitúcií, ktoré mali rozhodujúci podiel na zrealizovaní celej stavby. Ako prvý vystúpil Jozef Medveď, minister životného prostredia SR a po ňom Peter Žiga, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Boris Hanuščak, primátor Bardejova, Otto Zechmeister, zástupca rakúskeho investora a dodávateľa, a napokon Igor Gula, ktorý reprezentoval slovenského investora - spol. s. r. o. Bardenergy.

Po slávnostných príhovoroch nasledovalo prestrihnutie pásky, o ktoré sa postarali vyššie spomenutí páni. Týmto aktom sa tak dala symbolická bodka za výstavbou moderného technologického zariadenia, ktoré je prvé svojho druhu na Slovensku.

Súčasťou podujatia bola prehliadka priestorov elektrárne, do ktorých sa bežný návštevník zvonka len tak ľahko nedostane. Záujemcovia o prehliadku vnútrajška si mohli v sprievode pracovníkov elektrárne napríklad pozrieť dopravníky, ktorými sa dostáva spracované drevná hmota do elektrárne, aspoň sa pokúsiť svojimi očami zmerať celý labyrint všakovakého potrubia, dotknúť sa turbíny alebo cez ohňovzdorný sklenený priezor nazrieť priamo do jej „srdca", ktorým sú kotly. Aby toto všetko  správne fungovalo, o to sa stará velín, ktorý je takpovediac „mozgom", resp. centrálou celého zariadenia. Zatiaľ čo všade vládne pomerne vysoká hlučnosť a veľké teplo, vo velíne, (ktorý je inak stroho zariadení) je ticho a príjemne. Je až neuveriteľné, že toto technologické „monštrum" môže v podstate riadiť jeden človek, a to prostredníctvom dvoch monitorov a jedného centrálneho počítača.

Nová bardejovská kogeneračná elektráreň, ktorá je zatiaľ v ročnej skúšobnej prevádzke, už túto zimu dodávala teplo pre bardejovské domácnosti. Okrem toho vyrába elektrický prúd, ktorý predáva do slovenskej distribučnej siete, čím taktiež prispieva k diverzifikácii zdrojov elektrickej energie. Pokiaľ všetko pôjde tak ako si to investor a prevádzkovatelia predstavujú, nová elektráreň na biomasu bude vyrábať elektrinu pre odberateľov a dodávať teplo pre Bardejovčanov počas najbližších dvadsiatich rokov.

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám