Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

PromociaV spoločenských priestoroch kina Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch sa v uplynulú sobotu (10. apríla) uskutočnila promočná slávnosť absolventov druhého (magisterského) stupňa vysokoškolského štúdia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašovaného pracoviska Bardejov. Na slávnostnej promócii sa zúčastnil aj rektor školy prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.,

prorektor m. prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., vedúci bardejovského detašovaného pracoviska Ing. Jozef Chovanec, PhD.,  poslanec Národnej rady SR Bc. Stanislav Kubánek, vedúca detašovaného pracoviska školy v Michalovcich doc. PhDr. Darina Wiczmándyová, PhD., ako aj členka akademického senátu za študentov Bc. Andrea Chmurovičová. Mesto Bardejov na slávnosti zastupoval prednosta mestského úradu Ing. Juraj Popjak a sociálnu oblasť riaditeľ Domova dôchodcov na Toplianskej ulici Ing. Jozef Ribovič.

 

Počas dvoch promočných aktov (o 12. hod. a o 14.hod.) z rúk promótora slávnosti Jozefa Chovanca si vysokoškolské diplomy prevzalo 185 absolventov päťročného magisterského štúdia.

Absolventi Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce získavajú kvalifikačné predpoklady pre svoje uplatnenie v zariadeniach sociálnej sféry, ako nemocnice, hospice, domovy dôchodcov, ústavy sociálnej starostlivosti, ale aj v inštitúciách štátnej správy a samosprávy.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám