Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Hradby_1Keď pravidelne alebo len občas prechádzate okolo parčíka na Dlhom rade, určite ste si všimli, že sa tam niečo deje. Okrem oplotenia, ktoré tu vyrástlo, možno pozorovať aj výrazné zmeny v jeho vzhľade. Aj keď zatiaľ celý areál vyzerá ako veľké stavenisko či skôr rúbanisko, skutočnosť je taká, že sa tu po zimnej prestávke naplno rozbehla jedna z najväčších rekonštrukcií tohto územia minimálne za posledných 45 rokov. Takže  čo to vlastne v tomto parčíku na Dlhom rade vzniká?

 

Podľa informácií oddelenia výstavby mestského úradu naozaj tu prebieha výstavba, avšak nie jedného  projektu, ale  až dvoch projektov, ktoré sa robia takpovediac „za pochodu“  naraz. Prvý projekt je zameraný na rekonštrukciu hradobného opevnenia a náhonu v parku na  Dlhom rade. Druhým projektom alebo stavbou je obnova mestského opevnenia (severnej časti, západného úseku)a jeho zapojenie do infraštruktúry Mesta Bardejov.

 

Obidve stavby, ktorých realizácia sa začala v októbri minulého roka, sa robia preto naraz, pretože tvoria súčasť jedného rozsiahleho projektu, ktorým je  „Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry Mesta Bardejov“. Keďže prvý projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu (z rezervy predsedu vlády), ako aj z rozpočtu mesta a druhý z rozpočtu ministerstva kultúry (z položky na záchranu kultúrnych pamiatok), bolo potrebné rozdeliť samotnú výstavbu na dve čiastkové stavby.

Obnova múrov opevnenia mlynského náhonu ako aj parku na Dlhom rade sa realizuje v severozápadnej časti mestskej pamiatkovej rezervácie (od hotela Republika po Jiráskovu ulicu). Predmetom uvedených stavieb je obnova samotného hradobného múra a parkanového múra (od Miškovského ulice po budovu colnice) a priekopového múra (od reštaurácie Na bráne po Pohrebníctvo). Autori projekt mysleli aj na obnovu vodnej priekopy a priekopových múrov v terajšom parku, kde sa vybuduje nová vodná plocha vo forme fontány a náznaku mlynského náhonu. Súčasťou stavby bude komplexná rekonštrukcia parku vrátane sadových úprav, nových chodníkov a osvetlenia. Pôvodný hradobný a parkanový múr bude obnovený do výšky 1 m. Čo sa týka priekopových múrov, ako aj ďalšej bašty, tie budú náznakovo obnovené približne do výšky 40 cm nad úrovňou terénu.

Nová fontána, ktorá sa určite stane dominantou obnoveného parku, bude mať rozmery približne 15 x 50 m. Jej súčasťou budú svetelné a hudobné efekty. Prvá etapa obnovy parku, mlynského náhonu a opevnenia bude ukončená do konca augusta 2010.

Zodpovedným projektantmi výstavby sú Ing. arch. Vladimír Kačala a Ing. arch. Rudolf Bicek z architektonického ateliéru A - typ, spol. s r. o. Prešov, ktorý je generálnym projektantom oboch stavieb.  Rozpočtované náklady na obe časti projektu, ktorého dodávateľom je firma DUOMONT, spol. s r. o. Bardejov,  sú plánované zaokrúhlene na 2 180 250 eur (65 682 211 Sk). Predpokladaný termín ukončenia celého projektu je august 2012.

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám