Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Zajtra (vo štvrtok15. apríla) so začiatkom  o 9. hod. sa uskutoční 49. zasadnutie mestskej rady, ktoré zvolal primátor mesta Boris Hanuščak. V programe rokovania  okrem iného bude analýza plnenia rozpočtu mesta, finančné usporiadanie a záverečný účet mesta za rok 2009, rozbor pohľadávok a záväzkov rozpočtu ku koncu uplynulého roka a odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za predchádzajúci rok.

 

Členovia mestskej rady sa ďalej budú zaoberať výročnými správami o hospodárení za rok 12009 v mestských rozpočtových a príspevkových organizáciách (Bapos, m. p, Základná umelecká škola M.Vileca, Bardbyt, spol. s r. o., Bardterm, spol. s r. o. a Bardejovská televízna spoločnosť, spol. s r,. o,.), ako aj návrhmi nakladania a nájmu nehnuteľného majetku mesta.  V programe rokovania rady bude i vyhodnotenie údržby mestských komunikácií a chodníkov počas uplynulej zimnej sezóny, návrh na schválenie a financovanie projektov či návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2010.

 

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám