Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov, oddelenie kultúry
upozorňuje na možnosť
poskytnutia finančnej dotácie na kultúrnu
činnosť podľa VZN č. 181/2019.

Podmienky
poskytnutia finančnej dotácie sú uvedené
podrobne v príslušnom VZN č. 181/2019
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
uverejnenom na webe Mesta Bardejov.
Dotáciu je možné poskytnúť právnickým osobám,
vrátane tých , ktorých je mesto zakladateľom,
fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú
sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo
ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území
mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta.
Žiadosť je možné podať do 31.3.2023

VZN tlačivo

Najblišie udalosti

02 jún 2023
08:00 - 21:00
1.ročník Medového festivalu
01 jún 2023
08:00 - 17:00
MDD
14 máj 2023
15:30 - 19:00
Deň matiek
12 máj 2023
15:30 - 22:00
Pivný fest, hokejový festival

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám