Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Každoročne s príchodom teplejších dní sa zvyšuje intenzita premávky na našich cestách. Okrem vodičov motorových vozidiel a chodcov začínajú na cesty „vyrážať“ aj pravidelní alebo len sviatoční motocyklisti a cyklisti. Príchod jari na cestách však so sebou prináša aj zvýšený počet dopravných nehôd, častokrát s tragickými následkami.

Na základe týchto skúseností Prezídium Policajného zboru SR vyhlásilo v uplynulom týždni (19.4. - 25. 4.) „Týždeň bezpečnosti na cestách“. (Informáciu o akcii sme priniesli v stredu.)

Policajti služby dopravnej a poriadkovej polície, pri vykonávaní jednotlivých osobitných kontrol  počas uplynulých siedmich dní, sústredili svoju pozornosť najmä na správanie sa motorových účastníkov cestnej premávky voči chodcom a naopak. Ďalej sa zamerali  na vybavenie bicyklov, používanie ochranných prílb, reflexných a bezpečnostných prvkov či odevov. Pozornosť bol zároveň venovaná kontrole dodržiavania ustanovení maximálnych a obmedzených rýchlosti jazdy vozidiel, ako aj zisťovaniu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov vodičmi pred alebo počas jazdy.

 

Keďže dnešným dňom sa začal nový kalendárny týždeň, zaujímalo nás ako táto dopravno-bezpečnostná akcia dopadla na cestách okresu Bardejov. Podľa informácií, ktoré nám poskytol pplk. Ing. Jozef Sliva, riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Bardejove, v našom okrese policajti zistili 80  priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 64 priestupkov vybavených uložením blokovej  pokuty,  8 priestupkov bolo oznámených správnemu orgánu dopravného inšpektorátu a ďalších 8 priestupkov bolo vybavených napomenutím. Vodiči motorových vozidiel sa dopustili 68 priestupkov, cyklisti 9 priestupkov a chodci 3 priestupkov. Najviac priestupkov (30) bolo zistených v súvislosti s nerešpektovaním najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy vozidiel.  Zároveň bolo zistených 7 vodičov, ktorí viedli vozidlá po požití alkoholických nápojov.

K  najzávažnejšiemu a zároveň aj k najkurióznejšiemu zistenému priestupku došlo hneď na začiatku akcie - v utorok vo večerných hodinách v obci Varadka. Priam neuveriteľné znie informácia, podľa ktorej príslušníci polície kontrolovali 63-ročného muža  z miestnej osady, ktorý viedol bicykel po požití alkoholických nápojov. To samo osebe by nebolo až tak zvláštne, keby  dychovou skúškou nebolo u tohto bicyklistu zistených neuveriteľných 3,47 mg/l  (7,23 promile) alkoholu v dychu. Aj takí dokážu byť niektorí účastníci cestnej premávky...

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám