Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

S cieľom zvyšovania kvality pravidelnej autobusovej dopravy pristúpi Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj v spolupráci s organizátorom integrovanej dopravy (IDS Východ, s.r.o.) a dopravcami SAD Prešov, a.s. a Eurobus, a.s. k zmene cestovných poriadkov vybraných liniek prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 01. 08. 2022.

Najvýraznejšia zmena cestovných poriadkov sa týka trasy Košice - Prešov - Bardejov, na ktorej dochádza k čiastočnému zavedeniu tzv. taktového cestovného poriadku, čo znamená, že väčšina autobusových spojov na trase Košice - Prešov - Bardejov (prioritne v smere z Bardejova) bude odchádzať zo zastávok v pravidelných (30-minútových alebo 60-minútových) intervaloch, t.j. v rovnakú minútu počas celého dňa. Zmena sa dotkne najmä liniek č. 701412 SAD Prešov a č. 802433 Eurobus. Cestujúcim odporúčame skontrolovať si nové časové polohy spojov na www.cp.sk

Čo môže cestujúca verejnosť od 1. augusta očakávať?

  • zavedenie taktových cestovných poriadkov, najmä v smere z Bardejova do Prešova a Košíc – pravidelná a rovnomerná dopravná ponuka v 30 alebo 60-minútových intervaloch počas pracovných dní
  • skrátenie cestovného času v celej trase (Bardejov, AS - Košice, AS za 1 hodinu a 35 minút)
  • zjednotenie zastavovania na zastávkach
  • zjednotenie jazdnej doby v úseku Prešov - Košice po diaľnici na 30 minút
  • odchody väčšiny spojov z Košíc na 30. minútu

Ide o 1. fázu systematizácie verejnej dopravy na danej trase. V rámci budúcich zmien je plánované zavedenie celodenného 60-minútového intervalu spojov na trase Košice - Bardejov v oboch smeroch, posilneného v čase špičky na 30-minútový interval v úseku Prešov - Bardejov v oboch smeroch.

Počas víkendov bude cieľovým stavom 120-minútový interval spojov. 

Zavádzanie taktových cestovných poriadkov zvyšuje atraktivitu verejnej dopravy, keďže cestovné poriadky sa pre užívateľov stávajú ľahko zapamätateľnými, v porovnaní s predchádzajúcimi nesystémovými odchodmi jednotlivých spojov zo zastávok. 

Hlavným cieľom je postupnými krokmi zatraktívniť cestovanie verejnou dopravou aj pre súčasných užívateľov individuálnej automobilovej dopravy. 

Veríme, že aktuálnu zmenu cestovných poriadkov nám pomôžete prezentovať spôsobom u Vás obvyklým a cestujúca verejnosť ju prijme pozitívne.

V prípade otázok, pripomienok, alebo sťažností cestujúcich v súvislosti so zmenami CP od 1. augusta, si Vás dovoľujeme požiadať o ich zasielanie na adresu info@idsvychod.sk.

Keďže ide o pomerne výraznú zmenu CP, relevantné podnety a pripomienky cestujúcej verejnosti zohľadníme v rámci korekcie CP v septembri tohto roku.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-07-25, 13:15  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám