Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes (22.8.2022) sa od 9.00 hod. koná v priestoroch Mestského úradu v Bardejove (MsÚ) jubilejný XXX. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2022. Konferencia prostredníctvom vyše dvadsiatky prednášok a prezentácií opätovne poskytuje priestor na medziodborovú diskusiu, najmä na odkrývanie „bielych miest“ v poznaní ochrany pamiatok, výmenu názorov, polemiku a výmenu skúseností medzi účastníkmi procesov dotýkajúcich sa ochrany pamiatok v podmienkach ich ochrany, obnovy a manažmentu.

Počas dvoch dní trvania BARDKONTAKT-u  budú prezentované poznatky Pamiatkového úradu SR, Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Slovenskej Komory architektov a ďalších ustanovizní, ktoré sa zaoberajú témou zachovania a rozvíjania pamiatkového fondu Slovenskej republiky v čo najširšom kontexte.

Konferencia sa koná pod záštitou a za podpory ministerstva kultúry SR, ZMOS, Pamiatkového úradu SR a primátora Bardejova.      

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-08-22, 10:23  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

15 dec 2023
08:00 - 17:00
VIANOčNé TRHY
05 dec 2023
15:00 - 18:00
Oslavy Mikuláša 2023

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám