Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Podľa informácií, ktoré poskytol Štatistický úrad SR v tomto roku sa uskutoční na Slovensku štatistické zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách, ktoré je už po šiesty raz súčasťou medzinárodného projektu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom tohto výskumu je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami, ako aj schopnosť obyvateľov ich využívať.

 

Na Slovensku bolo do zisťovania, ktoré bude prebiehať počas celého mesiaca mája, náhodne vybraných 4 500 domácností. V Prešovskom kraji bolo do výskumu vybraných 668 domácností, medzi nimi aj viacero z mesta Bardejov.

 

V tomto období (od 1. 5. do 31. 5.) vybrané domácnosti navštívia pracovníci, ktorí budú poverení funkciou „opytovateľa“. Každý opytovateľ bude povinný preukázať sa osobitným poverením na výkon tejto funkcie. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú budú anonymné pričom ich použitie poslúži výlučne na štatistické účely. Zodpovednosť za ochranu osobných údajov (podľa zákona Národnej rady SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov) preberá  Štatistický úrad SR.

 

 

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám