Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Dnes (14.9.2022) sa v priestoroch Mestského úradu (MsÚ) v Bardejove konalo 49. riadne zasadnutie Mestskej rady (MsR). Na jej členov čakal vyše desaťbodový program: medziiným napríklad Správa o plnení mestského rozpočtu za prvý polrok tohto roka.

Ako sa hovorí v dôvodovej správe k predkladanému materiálu, v prípade bežných príjmov celkovo za samotné mesto bolo plnenie na úrovni 15 929 303 €. Z nich daňové príjmy boli o necelých 11,20% vyššie ako v roku 2021, teda vo výške 9 964 221 €. Najväčší podiel na tomto plnení má daň z nehnuteľností, ktorej plnenie bolo na úrovni 1 130 449 eur. Aj v prípade dane za tovary a služby došlo medziročne k vyššiemu plneniu o 8,6%. Čo sa týka výnosu dane z príjmu fyzických osôb, plnenie oproti roku 2021 bolo taktiež vyššie o necelých 12%, teda v absolútnom vyjadrení to predstavuje sumu 803 678 €.

Oproti roku 2021 došlo v plnení k nárastu aj v prípade nedaňových príjmov o necelé 4% -najväčší podiel na tomto plnení majú príjmy z predaja tovarov a služieb, prenajatých pozemkov a administratívne a iné poplatky. Zaujímavou je aj informácia o tohtoročnom Bardejovskom jarmoku: dovedna bolo registrovaných 377 predajných stánkov, vrátane zábavných zariadení, ktoré spolu zabrali plochu takmer 9 tisíc štvorcových metrov. V Uličke remesiel sa prezentovalo 139 remeselníkov a vo finančnom vyjadrení bol tohtoročný jarmok ziskový.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-09-14, 10:37  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

12 máj 2024
17:00 - 21:00
DEŇ MATIEK

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám