Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov v spolupráci s dopravcom SAD Prešov, a. s. sa zapoja do kampane „Európsky týždeň mobility“ a to tak, že dňa 22. septembra 2022 poskytnú mestskú hromadnú dopravu v Bardejove bezplatne.

TÉMA 2022

je „Lepšia dostupnosť“, motiváciou slogan "Cestujme zodpovedne". Téma bola vybraná tak, aby reflektovala túžbu jednotlivcov v celej Európe znovu sa spojiť po niekoľkých mesiacoch izolácie a obmedzení. Ľudia sa môžu spojiť, keď sa stretnú na námestí vo svojom mestskom prostredí a zostať v spojení prostredníctvom verejnej dopravy. Lepšie prepojená doprava znamená lepšie prepojenie miest a ľudí, na čo sa zameriava Európska zelená dohoda (Green Deal). Stratégia udržateľnej a inteligentnej mobility tiež požaduje lepšie prepojenie medzi osobami s rozhodovacou právomocou, poskytovateľmi služieb, urbanistami a občanmi.

Cieľom témy je zdôrazniť a podporiť synergie medzi ľuďmi a miestami, ktoré ponúkajú svoju odbornosť, kreativitu a odhodlanie zvyšovať povedomie o udržateľnej mobilite a podporovať zmenu správania v prospech aktívnej mobility, okrem oslovovania a vytvárania spojení medzi existujúcimi či novými skupinami/partnermi.

Štyri piliere podporujúce lepšiu dostupnosť v kontexte témy aktuálneho ročníka sú 4 P:

  • People - ľudia, tzn. lepšie spojenie ľudí
  • Places - miesta, tzn. lepšia dostupnosť ľudí do okolia
  • Packages - balíčky, tzn. lepšie prepojenie používateľov a poskytovateľov verejnej dopravy
  • Planning § policy - plánovanie a politika, tzn. lepšie prepojenie tvorcov politík.

Keďže doprava je druhým najviac znečisťujúcim sektorom v Európe a emisie z domácej dopravy v EÚ sa neustále zvyšujú, je potrebné, aj podľa Európskej zelenej dohody, vynaložiť značné úsilie na splnenie európskeho cieľa - dosiahnuť nulové emisie skleníkových plynov do roku 2050. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa je dôležité výrazne znížiť emisie mestskej mobility, pričom je nevyhnutné, aby pri jeho plnení vzájomne spolupracovali všetky zainteresované subjekty.

mobilita

Zverejnil: Ing. Michal Jurečko, 2022-09-20, 10:55  michal.jurecko@bardejov.sk

Najblišie udalosti

23 feb 2024
08:00 - 17:00
Muzikál KUBO
23 feb 2024
08:00 - 17:00
MDŽ - OSLAVY SVIATKU ŽIEN
09 feb 2024
11:00 - 17:00
Vivodzeňe kačura
14 feb 2024
19:00 - 21:00
Valentínsky večer
08 feb 2024
08:00 - 17:00
JOZEF PETEJA - USMEJME SA

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám