Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Mesto Bardejov, Mestský úrad Bardejov prostredníctvom poverenej spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova č. 3751 – email: info@ekobardas.sk, tel. 0910 809 868 vychádza v ústrety občanom mesta Bardejov a jeho priľahlých častí poskytnutím veľkoobjemových kontajnerov s kompostom. Veľkoobjemové kontajnery budú umiestňované od 12.10.2022 do 21.10.2022, v čase od 9:00 hod. do doby rozobratia kompostu.

Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali tieto zásady:

 1. ) Fyzická osoba pred odobratím kompostu sa musí preukázať poverenému pracovníkovi občianskym preukazom s trvalým pobytom na území mesta Bardejov, ktorý to uvedie do evidencie.
 2. ) Maximálne množstvo pre osobu je 1 m3
 3. ) Riadiť sa pokynmi povereného pracovníka a mestskej polície, aby nedochádzalo k prípadnému blokovaniu plynulosti cestnej premávky a porušovaniu verejného poriadku.          

Harmonogram rozmiestňovania veľkoobjemových kontajnerov s kompostom:

 • 12.10.2022 – ul. Družstevná (parkovisko pri štadióne)
 • 13.10.2022 – ul. Bernolákova (pri multifunkčnom ihrisku)
 • 14.10.2022 – ul. Pod lipkou (za mostom v pravo, oproti domu č.32)
 • 17.10.2022 – ul. Homolková (voľná plocha križovatka Homolkova a Pod papierňou)
 • 18.10.2022 – Mihaľov (horné parkovisko)
 • 19.10.2022 – Mičková ul. (mestská komunikácia oproti predajni kozubov)
 • 20.10.2022 – Dlhá lúka (za novým mostom)
 • 21.10.2022 – Bardejovská Nová Ves (otočisko MHD smer Andrejová)

Zverejnil: Milan Klimek, 2022-10-07, 10:10  milan.klimek@bardejov.sk

 

 

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám