Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Dnes (7.10.2022) sa konal kontrolný deň na realizácii investičných projektov samosprávy, ktorý bol spojený s odovzdávaním už ukončených investičných celkov. Medzi prvými takýmito ukončenými stavebnými aktivitami bol projekt cyklochodníka okolo základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom smerom na sídlisko Vinbarg, a druhou vetvou k nákupnému centru.

V rámci projektu sa nielenže zrealizoval samotný cyklochodník v dĺžke takmer tri kilometre, ale vybudoval sa aj nový chodník, oplotenie areálu školy, pribudlo nové verejné osvetlenie i stojiská pre bicykle priamo v areáli. Súčasťou projektu bola aj výsadba nových stromov a krov, ako aj zušľachtenie vonkajších priestorov. Celkové náklady na tento konkrétny projekt predstavujú sumu cca 730 tisíc euro, dotácia ministerstva dopravy a výstavby SR činí 630 tisíc euro.

Ukončená je aj rekonštrukcia budovy mestskej polície: projekt dovolil je zateplenie a tým zníženie energetických nákladov (až o 70%), ako aj realizáciu novej fasády. Zaujímavosťou tejto investície je fakt, že náklady v sume 270 tisíc euro boli financované z eurozdrojov, pričom kofinancovanie samosprávou činí iba 13,5 tisíca euro.

Ukončená je aj výstavba parkovacích plôch na ulici Fučíkovej: vzniklo tu 12 nových parkovacích miest (náklady cca 35 tisíc euro) určených v prvom rade pre obyvateľov dvoch blízkych blokov. Tí sa pred realizáciou projektu museli zriecť zhruba tretiny výmery svojich prídomových záhradiek, ale v konečnom dôsledku vyjadrili spokojnosť, pretože okrem parkoviska sa dočkali aj tienenej lavičky a stolíka....

Kontrole bola dnes podrobená aj rekonštrukcia vstupného areálu cintorína na Kellerovej ulici: vzniká tu naozaj pozoruhodná, a nielen pietna zóna. Okrem múru na priečelí sa premeny dočkal aj predvstupový priestor, na ktorom pribudnú sadové úpravy, lavičky, drobný mobiliár a nové je aj verejné osvetlenie.

Suma sumárum: náklady len na tieto (už realizované, alebo krátko pred dokončením) projekty predstavujú sumu vyše jedného milióna euro, s minimálnym vlastným kofinancovaním. Ďalší dôkaz, že samospráva využíva mimorozpočtové zdroje v maximálnej miere a že projekty, ktoré predkladá riadiacim orgánom sú pripravované v požadovanej kvalite – inak by totiž schválené nikdy neboli.       

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-10-07, 15:24  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám