Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Týmto oznamujeme voličom, ktorí majú volebné právo v meste Bardejov a majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a prejavia záujem hlasovať vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29. 10.2022, že voliť môžu na základe žiadosti oprávneného voliča o špeciálny spôsob hlasovania určený zákonom č. 185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania.

Podľa § 5 uvedeného zákona oprávnený volič musí požiadať o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľa miestnej volebnej komisie sám alebo prostredníctvom inej osoby a to telefonicky alebo emailom v úradných hodinách mestského úradu najneskôr v piatok 28.októbra 2022 do 12:00 hodiny na č. t. 0907 688677, email lubos.antony@bardejov.sk. V žiadosti musí oznámiť tieto údaje:

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo
  • adresa trvalého pobytu
  • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie
  • telefonický kontakt

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-10-19, 11:35  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

25 júl 2024
10:00 - 14:00
REGRUTAČNÁ SKUPINA PREŠOV V ULICIACH MESTA BARDEJOV
18 aug 2024
10:00 - 22:00
KAUFLAND DETSKÝ FESTIVAL
22 aug 2024
08:00 - 23:30
51.BARDEJOVSKÝ JARMOK
09 júl 2024
08:00 - 23:00
32. ORGANOVÉ DNI J.GREŠÁKA
26 jún 2024
16:00 - 17:00
GALÉRIA NAIVA ART KULT

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám