Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Onkologická problematika už v súčasnosti nie je tabuizovaná. Rakovina je v svetovom rebríčku príčin úmrtnosti na druhom mieste. Patrí medzi civilizačné ochorenia XXI. storočia a dotýka sa každého z nás - je preto nevyhnutné zaoberať sa aj touto tematikou a hľadať nové možnosti pomoci.

Hlavným cieľom Ligy proti rakovine (LPR SR) je znížiť - na národnej úrovni - bremeno rakoviny za účasti celej verejnosti, a napĺňať svoje poslanie aktivitami a projektmi. LPR SR - pobočka Bardejov ďakuje za pomoc pri skvalitňovaní starostlivosti o onkologicky chorých a za podporu pri rozvíjaní preventívnych onkologických programov. Multikauzálnosť ochorenia prináša pohľad na onkologické ochorenie z biomedicínskeho, psychologického, sociálneho či duchovného aspektu, avšak pre nás je východiskové nazeranie na človeka ako celok, a identifikovanie vplyvu onkologického ochorenia na sociálne fungovanie.

V čase choroby mnohokrát zlyhávajú sociálne vzťahy: najbližší iba ťažko zvládajú starostlivosť o onkologických pacientov. Okrem množstva somatických dôsledkov sa tak neoddeliteľnou súčasťou stávajú sociálne aspekty. V konečnom dôsledku medzi vyskytujúce sa sociálne dôsledky onkologického ochorenia patria práceneschopnosť, obmedzenie spoločenského života, závislosť o ostatných, finančné ťažkosti, sociálna izolovanosť, sociálne vylúčenie, resp. diskriminácia, nižšia kvalita života. Choroba postihuje biologickú, psychickú, sociálnu a duchovnú zložku.
Najmä v posledných rokoch izoláciu vnímame všetci mimoriadne citlivo, a o to viac onkologickí pacienti. Cieľom projektu je (v rámci holistického prístupu k onkopacientom) zvýšiť kvalitu života, pričom v rôznych jeho aspektoch: zdravotnom, kultúrnom, duchovnom, a v neposlednom rade aj psychosociálnom a spoločenskom.

Tento hlavný cieľ realizujeme s finančnou účasťou členov LPR - pobočka Bardejov, Mesta Bardejov (finančná dotácia) a LPR-SR v troch bodoch:

1. relaxačný pobyt v Miškolci - Haliči, ktorý je určený na spoznávanie danej lokality, ale hlavne na podporu psychického zdravia účastníkov – onkologických pacientov ( ktorým to umožňuje zdravotný stav), prežiť oddychové chvíle v príjemnom prostredí, pomôcť im pri vyrovnávaní sa s ich zdravotným stavom po stránke psychickej, ako i fyzickej. V dňoch 3.- 5. júna 2022 členovia /ky LPR - pobočka Bardejov absolvovali psychologicko-relaxačné stretnutie pod patronátom primára POKO Bardejov, MUDr. Jozefa Chovanca. Spoločne sa nám po vyše dvojročnej pandemickej prestávke podarilo splniť azda najdôležitejší cieľ, ktorým je stretnutie ľudí, spojených spoločným menovateľom - rakovinou... Pre naše relaxačné stretnutie sme zvolili Novohradský región, kde sme okrem informácií z oblasti onkológie a života onkopacientov spoznávali históriu a pamätihodnosti tohto čarovného zákutia Slovenska.

2. rehabilitačné procedúry v Bardejovských Kúpeľoch: ide o procedúry, ktoré sú nápomocné onkopacientom, pacientom pri rekonvalescencii, či návrate do bežného života a zároveň pri udržiavaní predovšetkým fyzického zdravia. Pretože sú plánované mimo sezóny, členovia/ky ich absolvujú v najbližších dňoch.

3. spoločensko – kultúrne podujatia: kultúra a umenie sú dôležitou súčasťou nášho života. Je to prirodzené, pretože sa s nimi spája krása. Krása, jej vnímanie a prežívanie o to viac determinujú kvalitu života onkopacientov. Divadelná hra "Slovenská sirota" v prevedení divadelného súboru "Na skok" v Raslaviciach, ktorú sme navštívili v marci, vniesla do života Ligy ten prepotrebný kúsok krásy. V tejto inšpirujúcej činnosti budeme pokračovať návštevou divadla v Prešove, ktorú plánujeme v novembri, prednáškami a besedami s odborníkmi (v rámci pondelkových stretnutí) na aktuálne témy zo života onkopacientov. Samozrejme, ako tradične plánujeme predvianočné posedenie členov Ligy a jej priateľov, ktorí prispievajú k spoločnému dobru.

Liga proti rakovine
pobočka Bardejov

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-10-27, 08:20  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám