Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru

Dnes (8. novembra 2022) sa v priestoroch mestského úradu v Bardejove konala v poradí druhá konferencia pod identickým názvom, ktorá je súčasťou programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 (EHP) a štátneho rozpočtu SR.

V rámci konferencie odznelo dovedna päť prednášok, z ktorých väčšina bola venovaná aktuálnemu projektu realizovanému v Bardejove. Ten sa týka jednak rekonštrukcie pavilónov (objektov) Základnej školy Bartolomeja Krpelca, ktorá zabezpečí aplikáciu energeticky úsporných riešení, ale aj výsadbu nových stromoradí a skupín stromov vo vybraných lokalitách mesta.

Projekt takisto ráta s realizáciou a implementáciou opatrení smerujúcich k zvyšovaniu atraktivity cyklodopravy v meste, ako ekologicky najprijateľnejšiemu spôsobu dopravy a v neposlednom rade sa dotýka aj opatrení na zlepšenie odpradového hospodárstva mesta. Projekt je takisto realizovaný aj v oblasti publicity a informačných aktivít, zvyšovania povedomia a stimulácie k šetrnému správaniu sa k životnému prostrediu.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-11-08, 13:44  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

09 dec 2022
19:00 - 22:00
ROBO OPATOVSKÝ & BAND
25 nov 2022
19:00 - 21:00
LACIKÁM NEDRÁŽDI
10 nov 2022
16:00 - 16:00
BARBARA RUCHALA - IKONY

 

sms informacie

 

ukrajina

 

norske fondy

 

interreg

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám