Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Dnes (18.11.2022) bolo po pol roku trvajúcich prác odovzdané zriaďovateľovi stavenisko rekonštrukcie materskej školy na sídlisku Vinbarg. Materská škola prešla rekonštrukciou – vymenená strecha, zateplený obvodový plášť, vymenené okná a dvere, vynovený sokel...

Ešte budú realizované dokončovacie práce na exteriéri i vo vnútri samotného objektu, ale už dnes môžeme povedať, že škôlka sa zmenila na nepoznanie. Svieže farby, príťažlivý exteriér i interiér a najmä dosiahnuté energetické úspory (najmä v časoch energetickej krízy) hovoria jasnou rečou o tom, že rozhodnutie samosprávy „ísť“ do takýchto projektov bolo správne a predvídavé.

Postupne sa tak dostáva do finálnej fázy predsavzatie samosprávy Bardejova energeticky zhodnotiť a zrekonštruovať všetky školy a predškolské zariadenia v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Mesto takéto projekty pripravuje dlhodobo, systematickosť, dôslednosť, kvalita predložených projektov a finálny výsledok sú potvrdením správnosti takejto premyslenej stratégie.

Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú sumu cca 730 tisíc euro, schválený nenávratný finančný prostriedok (NFP) na jeho realizáciu predstavuje sumu cca 700 tisíc euro.

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2022-11-18, 10:45  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám