Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Výzva

Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov k doplneniu zoznamov mien na Pamätníku vďaky

 Vo štvrtok 19. januára 2023 sme si slávnostným aktom položenia pietnych vencov k Pamätníku vďaky na Námestí SNP v Bardejove pripomenuli 78.-me výročie oslobodenia Bardejova a konca II. svetovej vojny v našom meste.

Samospráva Bardejova a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) priložili nemalé úsilie k tomu, aby pamätník dostal novú, príťažlivejšiu podobu: okrem zrekonštruovaného priestoru na ňom pribudlo aj niekoľko železných platní s vypálenými menami, priezviskami a dátumami narodenia, prípadne úmrtia  priamych účastníkov odboja ( či už padlých, alebo preživších) , ktorí sa so zbraňou v ruke vzopreli fašistickej tyranii a priniesli slobodu ľuďom Bardejova.

Aj napriek enormne vynaloženému úsiliu, ktoré bolo trojstupňovo verifikované sa mohlo stať (a prax to potvrdzuje), že z rôznych príčin sa na zoznam nedostali mená a priezviská niektorých príslušníkov protifašistického odboja. Nesmierne nás to mrzí: hoci sme vychádzali zo zoznamov, ktoré sú v dispozícii v štátnych archívoch, v databáze SZPB, ktoré sme verifikovali prostredníctvom starostov jednotlivých obcí okresu i prostredníctvom matričných úradov nie je vylúčené, že potomkovia odbojárov na platniach budú hľadať meno „toho svojho“ predka – odbojára bezvýsledne.

Ospravedlňujeme sa za to a preto vyzývame všetkých, ktorí majú oprávnený a dokumentmi vierohodne podložený podnet na doplnenie zoznamu o mená, priezviská (a prípadne aj dátumy narodenia a úmrtia) svojich blízkych, ktorí so zbraňou v ruke hájili slobodu v protifašistickom odboji, aby svoje podnety písomne doručili do kancelárie OO SZPB v Bardejove na ulici Dlhý rad (budova Okresného úradu), alebo na referát tlačový a medzinárodných vzťahov Mestského úradu, Radničné námestie 15.

Kontaktná adresa: Mgr. art. Štefan Hij

                               vedúci referátu tlačového

                               a medzinárodných vzťahov

                               MsÚ Bardejov

                               tel.: + 421 907 164 719

                                      + 421 54 38 10 813

                                      e-mail: stefan.hij@bardejov.sk

v termíne do 30. apríla 2023.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2023-01-26, 10:33  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám