Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
aktuálna situácia

Na ostatnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanci schválili Návrh investícií a úveru z environmentálneho fondu: investície sa týkajú dovedna 22-och projektov a suma úveru je vyše 3,5 milióna euro. Úver je veľmi výhodný: úroková sadzba je 0,1 %p.a., splatnosť 20 rokov a úver sa nezarátava do celkovej úverovej zaťaženosti samosprávy.

Primátor mesta Boris Hanuščak si dnes prezrel a skontroloval priebeh prác na šiestich investičných aktivitách: jednou z prvých boli práce na sídlisku Obrancov mieru, kde sa realizuje kompletná výmena starého asfaltového vodonepriepustného povrchu za priepustný, ktorý umožní priesak povrchových vôd do podložia a jej spätné odparovanie. Okrem hlavného prínosu, ktorým je skvalitnenie životného prostredia (tzv. „zelené“ riešenie) je nezanedbateľným prínosom aj skrášlenie, estetizácia celej lokality s ohľadom na fakt, že sa podstatným spôsobom zlepší vzhľad priľahlého parku so  svetelnou fontánou a zázemím pre deti. Ako sme sa dnes dozvedeli z úst stavbyvedúceho celý projekt chcú ukončiť čím skôr – reálny je júl tohto roka tak, aby na tohtoročný jarmok bola celá lokalita už vynovená.

Schválené prijatie úveru umožní dokončiť už realizované aktivity, ale aj začatie ďalších, ktoré si postupne bližšie predstavíme podrobnejšie.        

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2023-04-19, 14:03  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

07 okt 2023
19:00 - 22:00
KLIMAKTÉRIUM 1
28 sep 2023
19:00 - 21:00
SILNÉ REČI - STAND UP
14 nov 2023
18:00 - 21:00
Na srdci mi hraj
07 sep 2023
08:00 - 17:00
Výstava Naiva Art Kult_ Srbsko

 

sms informacie

 

ukrajina

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

covidTEL

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám