Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

Informácia o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov

JÚL a AUGUST 2023

Oznamujeme zákonným zástupcom detí navštevujúcich materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov, že prevádzka v mesiaci

JÚL a AUGUST 2023 bude v týchto materských školách:

JÚL 2023 prevádzka začína 6. júla 2023 a končí 31. júla 2023 v týchto materských školách:

  • Materská škola, Komenského 47, Bardejov, (kontakt: 0901713502)
  • Materská škola, Gorkého 13, Bardejov, (kontakt: 0901713503)
  • Materská škola, Nám.arm.gen.L.Svobodu 15, Bardejov, (kontakt: 0901713506)
  • Materská škola, Lipová 37, Bardejovská Nová Ves, (kontakt: 0901713507)
  • Materská škola pri Základnej škole, Pod papierňou 16A, Bardejov. (kontakt: 0903646132)

AUGUST 2023 prevádzka začína 1. augusta 2023 a končí 25. augusta 2023 v týchto materských školách:

  • Materská škola, Komenského 24, Bardejov, (kontakt: 0901713501)
  • Materská škola, Nový Sad 24, Bardejov, (kontakt: 0901713504)
  • Materská škola, Nábrežná 2, Bardejov, (kontakt: 0901713505)
  • Materská škola pri Základnej škole, Pod Vinbargom 1, Bardejov. (kontakt: 0911544004)

V prípade záujmu o materskú školu v čase letných prázdnin JÚL a AUGUST 2023, sú zákonní zástupcovia dieťaťa, ktoré už navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov, povinní záväzne prihlásiť dieťa do materskej školy, ktorá má podľa harmonogramu prevádzku s povinnosťou úhrady príspevku za materskú školu vo výške 22,00€ (platba v hotovosti) najneskôr do 16. júna 2023. Stravné a režijné náklady za dieťa navštevujúce MŠ v čase letných prázdnin, zákonný zástupca uhradí priamo u vedúcej školskej jedálne danej MŠ pri nástupe dieťaťa do MŠ.

Bližšie informácie Vám pri prihlásení dieťaťa do materskej školy počas letných prázdnin JÚL a AUGUST 2023 podajú riaditeľky materských škôl, príp. zástupkyne MŠ pri ZŠ, ktoré budú v tom čase v prevádzke.

Prevádzka všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov opäť začne 4. septembra 2023.

 

 

Zverejnil: Marek Duleba, 2023-05-24, 07:58  marek.duleba@bardejov.sk

Najblišie udalosti

21 jún 2024
10:00 - 22:00
Rolandové hry 2024

 

sms informacie

 

grantove projekty

 

partnerske mesta

 

aed

 

btv

 

kino zriedlo

 

kulturaS

 

plavaren

 

mladez

 

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám